Koulujen kännykkäkuriin löytyy kyllä keinoja

Koulujen häiriöttömän opetuksen turvaamiseksi on nostettu esiin ajatus siitä, että oppilailta kerättäisiin matkapuhelimet pois oppituntien ajaksi.

Olen antanut itseni ymmärtää, että varsin monet tervejärkiset vanhemmat, kuten muutkin kansalaiset, ovat oppituntien matkapuhelinkiellon kannalla. Asia on kuitenkin vähintään kaksinkertainen!

Ihmisillä on vaikeuksia ymmärtää nykysäädösten, kuten perusoikeuksien mukainen perustuslailla ja kansainvälisillä ihmisoikeussopimuksilla turvattu sananvapaus. Sananvapauteen kuuluu oikeus vastaanottaa, sekä tuottaa ja jakaa tietoa.

Suomen oikeuskäytännössä on todettu, että mm. valokuvaaminen ja nauhoittaminen on lähtökohtaisesti sallittua paikoissa, joihin kenellä tahansa on vapaa pääsy. Tuollaisia tiloja ovat mm. luokkahuoneet, joissa opetus on meneillään.

Tietenkään oppitunnin kuvaaminen tai nauhoittaminen ei saa aiheuttaa häiriötä.

Minulla on harmaa muistikuva siitä, että oppilaan tallennetta on onnistuneesti käytetty jopa oikeudessa todisteena rikoksesta.

Toki on myönnettävä, että etenkin nuoret, varmasti myös aikuiset rikosten poluille eksyneet, kuvaavat mm. pahoinpitelyjä, joita sitten levitetään Somessa – mikä siinä on ideana?

Osoittaa omaa tyhmyyttään, niinkö?

Toisaalta jos näkee pahoinpitelyn ja pystyy sen kuvaamaan itseään vaarantamatta, niin se on syytä tehdä ja toimittaa sitten materiaali poliisille, vaikka anonyymisti!

Eräänä ratkaisuna opetuksen häiriöttömyyden turvaamiseksi, kun säädäntö oikein perusteltaisiin, olisi antaa opettajien käyttöön Jammerit eli signaalin häirintä/estolaitteet, pienellä (noin 10 metrin) kantavuudella.

Opettajalla olisi sitten oikeus estää esimerkiksi nettitaajuuksien käyttäminen oppituntien aikana, jos katsoisi sen tarpeelliseksi. Tuosta huolimatta voitaisiin sallia peruspuhelimen taajuudet.

Käytännössä estettäisiin www-verkon käyttö paikallisesti opettajan ns. tosi- asiallisella päätöksellä.

Tuollaiset Jammerit ovat Suomessa nykyisin laittomia.

Juhani Vehmaskangas

eläkeläinen, julkishallinnon asiantuntija