Koulukiusaamiseen ehdoton nollatoleranssi

Kirjoittaja haastaa mukaan kiusaamisen vastustamiseen kaikki vanhemmat periaatteella koko kylä kasvattaa.
Kirjoittaja haastaa mukaan kiusaamisen vastustamiseen kaikki vanhemmat periaatteella koko kylä kasvattaa. Kuva: Juha Sinisalo

Tämä tärkeä aihe on puhututtanut viime aikoina niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Julkisuudessa esillä olleiden tietojen perusteella on kuitenkin saattanut jäädä epäselvä kuva siitä, miten monipuolisesti Eurassa tehdään työtä kiusaamisen lopettamiseksi, vaikka työ on edelleen kesken.

Opettajien parissa kiusaamiseen puututaan, kun sitä nähdään tai siitä kuullaan. Käytössä ovat menetelmät tilanteisiin puuttumiseksi KiVa-koulusta alkaen. Välituntivalvontaa on lisätty niin käytävillä kuin ulkona ja uusia keinoja kiusaamisen ehkäisemiseksi pohditaan koko ajan.

Havaittuihin tapauksiin puututaan käytössä olevin keinoin aina kasvatuskeskusteluista jälki-istuntoihin ja vanhempien kanssa käytävään tiiviiseen vuorovaikutukseen. Onnistutaanko aina? Valitettavasti ei. Parempaan pitää pyrkiä koko ajan, sillä yksikin kiusaamistapaus on liikaa.

Perusopetuksen piirissä on viime vuosina myös oppilashuoltoon lisätty koulukuraattorien ja -psykologien määrää. Viimeisimpänä Eurassa aloitti koulunuorisotyössä uusi työntekijä, jonka tavoitteena on myös kiusaamisen ehkäiseminen.

Perusturvapalveluissa työskentelee lukuisia ammattilaisia lasten, nuorten ja perheiden auttamiseksi kouluterveydenhoitajista kouluilla työskenteleviin psykiatrisiin sairaanhoitajiin asti. Viimeisten 3–4 vuoden aikana uusia työntekijöitä on lisätty niin perhetyöhön, perhekeskukseen kuin sosiaalityöhön.

Eurassa on panostettu tietoisesti paljon erilaisiin tuen resursseihin. Tilannetta eivät silti helpota viimeisten 5–7 vuoden aikana tehdyt vähennykset perusopetuksen ja erityisopetuksen resursseihin, jotka näkyvät suurentuneina ryhmäkokoina ja riittämättömänä erityisopetuksena. Lisäksi lasten ja nuorten elämän erilaiset haasteet ovat lisääntyneet ja koronakriisi lisää niitä entisestään niin oppimisessa kuin sosiaalisissa tilanteissa.

Nämä tekijät yksin eivät tietenkään selitä kiusaamista, mutta tiedämme niiden lisäävän riskiä kiusaamisen esiintymiselle. Siksi meidän tulisi nyt kääntää katse opetuksen arjen resursseihin, riittävän pieniin opetusryhmiin ja jokaisen lapsen oikeuteen tarvitsemaansa erityisopetukseen. Pienet opetusryhmät, joissa opettajalla on oikeasti mahdollisuus kohdata lapsi ja oppimisen tuen riittävä saatavuus vähentää riskiä kiusaamisen ilmenemiselle jo paljon.

Kiusaamisen lopettamisessa ei myöskään koulu tai perusturva tule yksin onnistumaan. Tässä yhteisessä tavoitteessa tarvitaan mukaan ihan jokaista vanhempaa. Koko kylä kasvattaa on hyvä periaate. Tätä meidän vanhempien kasvatustyötä kunta tukee monin eri tavoin niin opetuksen kuin perusturvan piirissä.

Ari Reunanen (sd.)

Isä, Euran perusturva- lautakunnan pj., opettaja, kuntavaaliehdokas