Koulut mukaan ensiaputyöhön

Kuva: Juha Sinisalo

Oikea-aikaisella toiminnalla, avun hälyttämisellä ja nopeasti aloitetulla peruselvytyksellä voidaan pelastaa ihmishenkiä.

Kids Save Lives on elvytysneuvoston Suomessa lanseeraama maailmanlaajuinen koulutus, jonka tärkeimpinä tavoitteina on lisätä kansalaisten hätäensiaputaitoja, tietoisuutta ensiaputilanteista ja maallikkoelvytyksen taitoa yhteiskunnassa.

Käytännössä homma menee niin, että terveydenhuollon ammattilaiset kouluttavat koulujen opettajat, jotka edelleen opettavat taitoja oppilaille.

Valtakunnallisesti hanke on käynnistynyt ympäri Suomea hieman eri tahtia, Satakunnassa on asian tiimoilta otettu jo ensimmäisiä askelia. Yksi pilottikouluista on Kaaron koulu Raumalla. Keskiviikkona hankkeessa toimivat alan ammattilaiset olivatkin jo kouluttamassa opettajia ensiaputaitoihin.

Tärkein viesti lapsille ja nuorille on rohkeus auttaa ja tarjota myös osaamista auttamisen tueksi.

Kouluikä on uusien asioiden opetteluun mitä parhain ajanjakso. Koululaisten kautta tieto ja kiinnostus saavuttavat uuden yleisön myös kodeissa. Kouluissa toteutettu elvytysopetus kasvattaa siten vähitellen elvytystaitoisten aikuisten määrää.

Myös Lähi-Tapiola järjestää tänäkin vuonna Sankarikoulutuksia 10 000 viidesluokkalaiselle yhteistyössä Punainen Risti Ensiavun kanssa. Pelkästään Satakunnassa koulutuksiin on osallistunut vuodesta 2017 lähtien lähes vastaava määrä viidesluokkalaisia.

Kukaan ei tiedä, kuinka moni Suomessa osaa elvyttää. Varusmiehille taito opetetaan, ja monilla työpaikoilla käydään säännöllisesti ensiapukoulutuksissa. Tarkkaa tietoa elvytystaitoisista ei silti ole.

Sillä, kuinka moni suomalainen osaa elvyttää, on kuitenkin iso merkitys. Sydänpysähdyspotilaan ennuste on sitä huonompi mitä kauemmin sydän on pysähtyneenä.

Esimerkiksi Tanskassa on otettu käyttöön järjestelmä, jossa voi hätäkeskukseen soittamisen yhteydessä hälyttää paikalle elvytystaitoisen maallikon.

Suomessa mallin ei uskota toimivan. Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaisi, että jokaisella neliökilometrillä pitäisi olla 10 elvytystaitoista henkilöä, kaksi defibrillaattoria, ja kaiken päälle tietysti roppakaupalla paperitöitä.