Koulutetut maahanmuuttajat

Olen lukenut ja kuullut useita mielipiteitä siitä, että Suomeen tarvitaan ulkomailta korkeasti koulutettuja työntekijöitä. Mutta heitähän on jo täällä!

Turvapaikanhakijoissa ja muissa maahanmuuttajissa on korkeasti koulutettuja henkilöitä. He eivät kuitenkaan ole saaneet koulutustaan vastaavaa työtä. Tähän on seuraavia syitä.

Heillä ei ole riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa. Toiseksi, he eivät ole pystyneet suorittamaan opintoja, jotka antaisivat pätevyyden harjoittaa omaa ammattiaan Suomessa.

Kolmanneksi, he ovat kokeneet niin rankkoja asioita, että he eivät yksinkertaisesti jaksa ottaa selvää asioista eivätkä opiskella tai etsiä työpaikkaa. Maassamme asuu ihmisiä, joita on kidutettu. Emme edes tiedä, kuinka paljon heitä on – luultavasti enemmän kuin uskommekaan.

Nuo kidutetut tai raiskatut eivät helposti kerro kokemastaan tässä vieraassa kulttuurissa. Jos he tarvitsevat lääkärin tai psykologin vastaanotolla tulkin, niin se voi rajoittaa omista traumoista puhumista.

Neljänneksi: monet suomalaiset eivät mielellään ota töihin ulkomaalaista, jos vain suomalainen on tarjolla.

Nyt jonkun tahon pitäisi etsiä kaikki nuo koulutetut ihmiset. Eihän ole järkevää, että esimerkiksi tohtorin tutkinnon suorittanut toimii taksiautoilijana. Koulutetut maahanmuuttajat pitäisi löytää ja tarjota heille kaikki heidän tarvitsemansa tuki. Vain siten he voivat kotoutua tänne ja alkaa tuntea Suomen omaksi kotimaakseen.

Aila Tuula Isotalo

Säkylä