Koulutus ja tutkimus edistävät kuntien elinvoimaa

Viime vuoden ylijäämistä huolimatta kuntien taloudellinen liikkumavara on pieni. Hyvinvointiyhteiskunnan menestys perustuu ajatukselle, että koulutus-, terveys- ja sosiaalipalveluja ei nähdä vain menoeränä, vaan myös pidemmällä aikavälillä taloudellista hyötyä tuottavina panostuksina. Vaikka julkisen talouden tila on heikentynyt, hätäisiin julkisten menojen leikkauksiin ei pidä tulevina vuosina lähteä.

Satakunnan ja maakunnan kuntien elinvoiman näkökulmasta koulutuksen saatavuus on yksi keskeisimpiä tekijöitä. Kunnissa koulutukseen pitääkin investoida. Uskomme vahvasti, että koulutukseen sijoittaminen tuottaa pitkällä aikavälillä myös säästöjä kunnan muilla toimialoilla. Koulujen avulla pystytään luomaan kuntaan elinvoimaa ja hyvinvointia, jota ei voi heti mitata numeroilla. Sote-uudistuksen jälkeen kuntien tärkein tehtävä on koulutuksesta, sivistyksestä ja osaamisesta huolehtiminen.

Perusopetuksen pitää antaa kaikille riittävä pohja jatkaa toiselle asteelle. Tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria on autettava matalalla kynnyksellä silloin, kun tarvetta ilmenee. Siksi tarvitaan riittäviä resursseja oppilashuoltoon ja kouluterveydenhuoltoon.

Yksi yritysten menestymisen edellytyksistä on osaava työvoima. Viime vuosien aikana huoli osaavan työvoiman saatavuudesta on lisääntynyt myös Satakunnassa. Pulaa tuntuu olevan kaikilla aloilla, mutta erityisesti tekniikan alat ovat olleet esillä julkisessa keskustelussa. Myös kuntien on entistä haasteellisempaa löytää osaavaa työvoimaa.

Tästä muistutti jokin aika sitten myös julkisten alojen eläkkeistä vastaava Keva, jonka mukaan kolmasosa kuntien nykyisestä henkilöstöstä jää eläkkeelle seuraavan vuosikymmenen aikana.

Osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisessa ovat avainasemassa ennen kaikkea toisen asteen ammatillinen koulutus sekä ammattikorkeakoulutus. Satakunta tarvitsee myös lisää yliopistokoulutusta sekä tutkimusta, jotka lisäävät innovaatioita ja sitä kautta työpaikkoja.

Tavoitteena on saada oma yliopisto, mutta pikaisesti se ei toteutune. Nyt on panostettava maakunnan nykyisen korkeakoulutuksen laajentamiseen: aloituspaikkojen lisäämiseen ja uusien koulutusalojen saamiseen. Ajatus ns. virtuaaliyliopistosta on myös tutkimisen arvoinen.

Riittävä osaava työvoima on edellytys sille, että Satakunnan elinvoimaa voidaan ylläpitää tai vahvistaa.

Reijo Kallio

kuntavaaliehdokas (sd.) Rauma

Pertti Rajala

kuntavaaliehdokas (sd.) Pori