Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen on keskeinen eläketavoite

Kirjoittaja edellyttää, että lupaus alle 1 400 euron eläkkeiden korottaminen 100 nettoeurolla, toteutetaan.
Kirjoittaja edellyttää, että lupaus alle 1 400 euron eläkkeiden korottaminen 100 nettoeurolla, toteutetaan. Kuva: AOP/Ismo Pekkarinen

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen on keskeinen tavoite, joka ohjaa kaikkea hallituksen päätöksentekoa. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry odottaa tämän kirjauksen näkyvän valtion ensi vuoden talousarviossa.

Hallitus rakentaa talousarviota haastavassa tilanteessa. Sivistysvaltion on kuitenkin huolehdittava heikommistaan. Haluamme kiinnitettävän huomiota siihen, että köyhien eläkeläisten määrä on kasvanut Tilastokeskuksen tuoreimman tiedon mukaan 217 000 henkeen. Sosioekonomisista ryhmistä lukumääräisesti eniten pienituloisia on nimenomaan eläkkeensaajien ryhmässä.

Suomeen on lopultakin laadittava jo pitkään vaatimamme toimenpideohjelma, jolla eläkeläisköyhyys kitketään. Tämä voidaan laatia osana hallitusohjelmaan kirjattua ikäohjelmaa. Keskeisenä tavoitteena on oltava myös viime vuoden vaihteessa toteutettujen kansaneläkkeiden tasokorotusten jatkaminen myös vuonna 2021.

Pienituloisten asemaa tulee tarkastella kokonaisuutena, hakemalla aidosti vaikuttavia toimia eläkkeensaajien tilanteen parantamisessa. Merkittävässä osassa eläkeläisten toimeentulon kannalta ovat palvelut, niiden saatavuus ja saavutettavuus sekä hinta/maksutaso. Terveydenhuollon asiakas- ja palvelumaksut sekä lääkehoidon kustannukset eivät saa muodostua esteeksi palveluiden ja hoidon saamiselle. Erilliset maksukatot on ehdottomasti yhdistettävä yhdeksi maksukatoksi, jonka taso määritellään korkeintaan täyden takuueläkkeen suuruiseksi.

EKL edellyttää yhä, että ennen vaaleja annettu lupaus alle 1 400 euron eläkkeiden korotuksesta sadalla eurolla nettona toteutetaan. Hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus: ”Käynnistetään kolmikantainen selvitys siitä, miten työeläkejärjestelmän sisällä voitaisiin parantaa pienimmillä työeläkkeillä olevien asemaa. Osana tätä selvitetään keinoja, joiden avulla voitaisiin nostaa alle 1 400 euron työeläkkeitä nettomääräisesti 100 eurolla työeläkemaksuja nostamatta”.

Selvitystyö on nyt aloitettava. Sukupolvien välisen solidaarisuuden hengessä selvitystyöhön on kutsuttava mukaan keskeisten eläkeläis- ja nuorisojärjestöjen edustus.

Tuulikki Pajunen

Eläkkeensaajien Keskusliiton hallituksen jäsen, Satakunnan piirin puheenjohtaja