Kriisin pitkittyessä ongelmat lisääntyvät

Kirkon diakoniatyöntekijät auttoivat entistä useampaa ihmistä vuonna 2020. Kohdattuja ihmisiä oli kaikkiaan huimat 566 412, mikä on 35 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

Diakonian kautta myönnettyjen avustusten kokonaismäärä nousi 8,4 miljoonaan euroon viime vuonna edellisvuoden 6,6 miljoonasta eurosta.

Erityisesti yli 70-vuotiaita kohdattiin aiempaa enemmän. Noin joka kolmas diakonian kohtaaminen oli yli 70-vuotiaan kanssa.

Myös Rauman diakoniatoimiston kävijämäärä suorastaan räjähti keväällä 2020. Viime maalis-marraskuun aikana kohdattiin noin 400 asiakasta.

Diakoniatyö on ollut monelle kaupunkilaiselle vähän vieras asia, mutta koronakriisin myötä tietoisuus on noussut huimasti.

Kohtaamisten ja avustusten määrän nousuun vaikuttivat ennen kaikkea koronatilanteen myötä kasvanut avun tarve ja ihmisten hakeutuminen diakonisen avun piiriin. Ihmisten taloustilanteissa tapahtui nopeita ja yllättäviä muutoksia lomautusten ja muiden työn muutosten takia. Jo valmiiksi vaikeissa elämäntilanteissa elävien ihmisten tilanne vaikeutui koronaepidemian myötä lisää.

Koronakriisin ensivaiheessa ihmisten avuntarve näkyi lähinnä ruokakassien menekin lisääntymisenä. Jonkin verran oli myös muuhun talouteen liittyviä ongelmatilanteita.

Kriisin pitkittyessä myös ihmisten ongelmat ovat kasvaneet ja syventyneet. Lomautukset ovat jatkuneet. Monet sinnittelevät myös niin sanotulla 0-sopimuksella.

Jaettujen ruokakassien määrä kaksinkertaistui valtakunnallisesti noin 264 000 kassiin ja diakoniaruokailujen määrä puoliintui noin 105 000 ruokailuun.

Koronaepidemia selittää muutoksia, sillä ruokakassien jakelu lisääntyi, kun ruokailuja ei voitu rajoitusten vuoksi järjestää.

Ruokakasseissa hyödynnetään muun muassa hävikkiruokaa.

Taloudellisten asioiden lisäksi ihmisten henkinen ahdistus on kasvanut merkittävästi. Keskusteluavulle on nyt kysyntää enemmän kuin koskaan.