Kriisipuhelin kertoo, miten mieli voi

Viime vuosien kriisit ja vaikeus saada riittävästi tukea sosiaali- ja terveyspalveluista ovat nostaneet myös kriisipuhelimeen soittavien määrää. Alle 30-vuotiaiden soittajien määrä on lähes tuplaantunut kolmessa vuodessa.

Viime vuonna Mieli ry:n kriisipuhelimeen tuli ennätykselliset 400 400 soittoyritystä, mikä on lähes 100 000 enemmän kuin edellisvuonna.

Yleisin kriisipuhelimeen soiton syy on paha olo, erityisesti ahdistuneisuus. Toiseksi eniten soitettiin asioista, jotka liittyivät ihmissuhteisiin. Parisuhteiden päättymiseen liittyviä soittoja on kuitenkin ollut vähemmän kuin vuonna 2021.

Sen sijaan sukupolvien välisiin haasteisiin liittyvien puhelujen määrä on noussut.

Talouden haasteet ovat näkyneet enemmän miesten soitoissa. Kolmannes kriisipuhelimeen soittavista on miehiä, mutta taloushuolista soittavissa heitä oli viime vuonna 43 prosenttia.

Miehet soittavat myös naisia enemmän riippuvuuksista.

Nuorten aikuisten soittomäärät ovat nousseet tasaisesti usean vuoden ajan.

Vuodesta 2019 alle 30-vuotiaiden määrä on noussut huimat 88 prosenttia eli lähes tuplaantunut. Nuoret soittavat useimmiten ahdistuneisuuden, itsetuhoisuuden tai ihmissuhdeongelmien takia.

Erityisesti 18–29-vuotiailla naisilla itsetuhoisuus on selvästi muita ryhmiä yleisempää.

Kaikkiaan itsetuhoisia puheluita tulee kriisipuhelimeen vuorokaudessa keskimäärin 16–17, joista kolmessa itsemurhavaara on suuri eli soittajalla on jo olemassa itsemurhasuunnitelma tai hän on yrittänyt itsemurhaa lähiaikoina.

Lähes joka kolmas akuutisti itsetuhoisista soitoista tulee alle 30-vuotiailta naisilta.

Onneksi nuorten naisten kynnys tunnistaa kuormittava elämäntilanne ja hakea itselleen apua on madaltunut. Epäkohtiin ja ongelmiin tartutaan ja elämään lähdetään hakemaan muutosta aiempaa paremmin ja aikaisemmin.

Kriisipuhelinta voikin pitää eräänlaisena tuntosarvena, koska puheluissa näkyy heti, mikä Suomessa asuvien mieltä painaa.