Kuka kantaa vastuun, jos aina eri lääkäri?

Pysyvät hoito- ja palvelusuhteet sote-alalla on konkreettinen keino tuottaa säästöjä ja varmistaa palvelujen laatu. Kun lääkäri tuntee potilaansa, hän hahmottaa kokonaistilanteen paremmin ja näin vältytään tarpeettomilta lisätutkimuksilta. Vaihtuvat lääkärit kirjoittavat paljon lähetteitä ja tällainen voi johtaa ylihoitoon, mikä luonnollisesti nostaa kustannuksia.

Haasteena on lääkäreiden vaihtuvuus perusterveydenhuollossa sekä täyttämättömät terveyskeskusvirat. Erityisesti yleislääketieteen erikoislääkäreiden määrää pitäisi kyetä lisäämään. Kun ei saada päteviä hakijoita, joudutaan palkkaamaan kalliita keikkalääkäreitä tuplapalkalla.

Kotihoidossa ja muissa sosiaalipalveluissa on jatkuvuuteen myös panostettava. Jos ikääntyvän luona käy kuukauden aikana kymmeniä eri toimijoita, ei voida puhua hyvästä hoivasta. Pysyvät asiakassuhteet mahdollistavat ajantasaisen toimintakyvyn muutoksen seuraamisen ja näin voidaan vähentää esimerkiksi kaatumisista johtuvaa tarpeetonta kärsimystä ja kustannusten kasvua.

Potilaat usein kertovat avoimemmin vaivoistaan ja elintavoistaan tutulle kuin vaihtuville lääkäreille. Tutun lääkärin ohjeita noudatetaan paremmin ja potilaat ottavat vastuuta omasta terveydestään. Tutun lääkärin kanssa voi hoitaa asioita turvallisesti myös puhelimitse tai videon välityksellä.

Viimeisten vuosien aikana jatkuvuus vastaanotoilla on kuitenkin vähentynyt ja potilaiden turvattomuus lisääntynyt ja tämä on synnyttänyt tarvetta lisäkäynteihin. Vastuu ja hoidon seuranta ovat samalla pirstoutuneet.

Terveyskustannuksista 80 % kertyy paljon palveluja tarvitsevista. Erityisesti heille pysyvä hoitosuhde on äärimmäisen tärkeää. Se voidaan toteuttaa joko aluevastuu-, omalääkäri- tai perhelääkärimallilla.

Esimerkiksi perhelääkärimallin yhteyteen voidaan sisällyttää perheen mahdollinen muu sosiaalisen tai muun tuen tarve ja näin puuttua ylisukupolvisen huono-osaisuuden ehkäisyyn. Malli sopii hyvin kokeneille lääkäreille. Nyt rakentuvien sote-keskusten sisälle voidaan pilotoida perhelääkärimallia – tai muuta pysyvään hoitosuhteeseen perustuvaa mallia.

Olemme kantaneet huolta pirstaloituneista hoitopoluista jo vuosien ajan ja tehneet siitä mm. kansalaisaloitteen 2021 (perhelääkärimalli/pysyvät hoitosuhteet). Pysyvyys on myös potilaiden toivomaa, tuottaa selkeitä säästöjä ja parempaa laatua.

Hyvinvointialue on uuden edessä. Nyt syntynyt malli on vasta raamit, sisällön tuottaminen on kunkin alueen vastuulla. Joten ei tyydytä korjaamaan seurauksia vaan pureudutaan syihin. On myös uskallettava korjata toimimattomat mallit, sillä parempi soppa ei synny vanhalla reseptillä, vaikka kattila vaihdettaisiin.

Riitta Kuismanen

Sote-alan opettaja, Aluevaltuutettu (Kd)