Kuka sinua hoitaa?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan vanhusten ympärivuorokautisen hoidon yksiköistä 94 prosenttia täytti lakisääteisen henkilöstömitoituksen viime marraskuussa.

Lakisääteinen mitoitus oli viime vuoden lopussa 0,5 työntekijää asiakasta kohti.

Kuusi prosenttia yksiköistä ei yltänyt minimimitoitukseen.

Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon lakisääteinen henkilöstömitoitus nousee asteittain. Kun vanhuspalvelulain uudistus tuli voimaan 1.10.2020, mitoitus oli vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti.

Kuluvan vuoden alusta henkilöstömitoitus on ollut vähintään 0,55 työntekijää asiakasta kohti, ja vuoden 2022 alusta se on vähintään 0,6.

Lopulta 1. huhtikuuta 2023 mitoituksen tulee olla 0,7.

Raumalla tilanne on melko hyvä. Hoitajamitoitus on täällä ollut jo sekä julkisen että yksityisen puolen yksiköissä 0,6. Hoitajamitoituksen lisäämistä entisestään aloitellaan maltillisesti kuitenkin jo tänä vuonna.

Uuden lain mukaan ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä tulee jatkossa eritellä niin sanottu välitön ja välillinen työ.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että sairaanhoitajat ja lähihoitajat keskittyvät hoitotyöhön, ja tukitoimintoja kuten ruoka- ja siisteyshuoltoa tekevät hoito- ja laitosapulaiset sekä hoiva-avustajat.

Lakiuudistuksen tavoitteena oli varmistaa, että hoitohenkilöstöllä on enemmän aikaa toimia varsinaisessa hoitotyössä. Tämän nyt tehdyn kyselyn perusteella asiat ovat menneet parempaan suuntaan.

Monella toimijalla on valtakunnallisesti katsottuna kuitenkin vielä pitkä matka siihen, että tuo uusi minimimitoitus 0,7 saavutetaan.

Hoitotyön ammattilaisia tulee siis palkata lisää myös Raumalla. Palkkaamista vaikeuttaa kireä rekrytointitilanne, sillä koulutetusta työvoimasta on pulaa.

Hoitajakoulutuksen haetaan entistä vähemmän muun muassa alan huonon imagon vuoksi.

Viimeistään nyt asialle pitää tehdä jotain, sillä vuoteen 2030 mennessä vanhustenhoitoon tarvitaan yli 30 000 uutta hoitotyön ammattilaista.

Osittain alaa koskevat väärät mielikuvat pitää oikoa ja hoitajien työ nostaa sille kuuluvaan arvoonsa.