Kuninkaanmännyn vesikatastrofi

Kuntavaalien jälkeinen päivä toi hämmästyttävän harkitun oloisella ajoituksella Kuninkaanmännyn Vesi Oy:n muutetun pohjavedenottolupahakemuksen jälleen kesälomiaan aloittelevien kuntalaisten ja mökkiläisten elämään. Hiljaiselo hankkeen ympärillä onkin ollut pitkä eikä voi välttyä ajatukselta, että kuulutuksen oletettiin jäävän sekä loma-aikana että muuttuvan luottamushenkilöjoukon vaihdoshässäkässä huomiotta.

Hanke on alkujaankin ollut kyseenalaisuudessaan pöyristyttävä. Naapurien hankkeella vaarannetaan arvokkaiden pohjavesiemme lisäksi lähteistä vetensä saavat järvemme. Köyliönjärven, Ilmiinjärven, Pitkäjärven ja Köyliönjoen vesitalouden vaarantumisen lisäksi hakijan suunnitelmissa siintää tekopohjavesihanke Virttaankankaan malliin. Suomen vesilaki ja EU:n vesipuitedirektiivi yritetään nyt ohittaa puutteellisin ja tarkoitushakuisin tutkimustuloksin.

Hakija on nyt muuttanut hakemustaan eikä tarvetta uusille muistutuksille tässä kohdin kuulemma olisi, vaikka nyt haetaan poikkeuslupaa Mustanojan törmän lähteen vaarantamiskieltoon perusteluina lähteen vähäiset luontoarvot. Hakija on lisäksi jo nyt yrittänyt kuitata kaikki kyseenalaistukset puutteellisista tutkimuksista, ja uusille muistutuksille todella on tarve.

Vesiyhtiö ilmoittaa tähtäävänsä tukkuvesitoimintaan. Omistajakuntien tilanne on v. 2017 jälkeen kuitenkin muuttunut mm. HK:n Raumalle siirtymisen vuoksi niin, että Eura myy tälläkin hetkellä vettä Laitilaan. Rauman vuotoprosentit taas ovat merkittävät. Nykymaailmassa tuntuu erityisen oudolta, että ollaan valmiita hankkeeseen, joka täyttää ympäristörikoksen tunnusmerkit ilman, että edes etsitään vaihtoehtoisia keinoja vedenotolle. Järviimme kohdistuu useita erillisiä vedenottoja eikä niiden ja tämän hankkeen sekä ilmastonmuutoksen yhteisvaikutuksia järviemme ekologiaan ole pystytty tutkimaan kattavasti. Hakija vähättelee Köyliönjärveen kohdistuvien vaikutusten pienenevän, koska osa vaikutuksista kohdistuu suoraan Köyliönjoen valuma-alueeseen. Jo nyt erikoisviljelymme kärsii vedenpuutteesta kastelukaudella Ilmiinojan kuivuttua tämänhetkisen vedenoton vaikutuksesta.

Koska Kuninkaanmännyn Vesi Oy:n omistajat ovat julkisia toimijoita, voisi yhtiön suunnitelmien, niiden taustalla olevien tutkimustahojen ja niihin päätymisen prosessien syytä olla mahdollisimman läpinäkyviä.

Köyliönjärveä on ennenkin puolustettu - joskus muinoin kirveen kanssa - nykyisin alueen asujat ja mökkiläiset alkavat olla vesilain tuntemuksessaan poikkeuksellisen oppineita. Kuten jo monesti naapureille on ystävällisesti todettu, ei pidä rikkoa sitä, mitä kukaan ei pysty korjaamaan.

Susanna Salo-Kimppa

Kokoomuksen Säkylän valtuustoryhmän puolesta