Kunnanjohtajat: Julkisuuteen tullut ajatus kahdesta vuodeosastopaikkakunnasta ei tukeudu selvitykseen

Satakunnan hyvinvointialueen palveluverkkoon liittyneestä tiedotustilaisuudesta käynnistyi erikoinen keskustelu useiden vuodeosastojen lakkauttamisista. Olisimme odottaneet tietoa ja keskustelua palvelukokonaisuuksien järjestämisestä ja sote-keskuksista. Yksittäisen palveluketjun osien tarkastelu vaikuttaa hyvinvointialueen sisäiseltä osaoptimoinnilta ilman asiakkaan kokonaistarpeen huomioimista.

Ymmärrämme, että palveluverkon ja palvelukokonaisuuksien rakentaminen vie vuosia, mutta kokonaiskuvan luominen tulevasta rakenteesta on tämän päivän asia ja välttämätöntä niin hyvinvointialueen kuin kuntienkin tulevaisuudensuunnittelun perustaksi. Hyvinvointialueella on tuotettu ansiokas selvityskokonaisuus, joka perustuu mm. väestökehitykseen, toimipaikkojen sijaintiin ja saavutettavuuteen sekä kiinteistöjen teknisiin tietoihin.

Selvityksessä on nostettu esiin vahvat paikalliset sotekeskukset, joihin maakunnan kaikkien asukkaiden erityisesti perustason palvelut voivat tukeutua. Digitaalisuus, kehittynyt palveluohjaus ja luodut palvelukokonaisuudet yhdessä tehokkaan ja taloudellisen palveluverkon kanssa luovat hyvät edellytykset toimivalle ja kestävälle sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudelle ja samalla talouden hallinnalle.

Nyt julkisuuteen tullut ajatus kahdesta vuodeosastopaikkakunnasta (Pori ja Rauma) ei puolestaan tukeudu selvitykseen, eikä tue tavoitetta lähipalveluiden vahvistamisesta lähellä asiakasta ja lähiomaisia, joiden merkitys mm. vuodeosastoasiakkaiden kuntoutumisessa on olennainen.

Kuntiemme vastuullisina viranhaltijoina kannamme huolta hyvinvointialueen palvelujen kokonaisuudesta. Nyt tarvitaan päätöksiä selvityksen mukaisista sote-keskuksista, jotka käsittäisivät laajat perusterveydenhuollon ja -sosiaalitoimen palvelut mukaan lukien mm. vuodeosastot. Sote-keskusten monipuoliset tukipalvelut tuottaisivat tehokkaat palvelut päiväaikaisille avopalveluille ja ympärivuorokautisille vuodeosastoille.

Mittavien investointisuunnitelmien tulisi tukeutua em. päätökseen palveluverkosta ja sote-keskuksista. Siksi investointipäätökset erikoisairaanhoidon sekä perustason palvelujen osalta koko maakuntaa koskien tulisi tehdä vasta sen jälkeen, kun palveluverkosta on päätetty.

Yhtenäisen maakunnan ja elinvoimaisten kuntien kannalta laadukkailla ja saavutettavilla sosiaali- ja terveyspalveluilla on iso merkitys. Kuntalaisille ne ovat osa toimivaa arkea ja turvallista lähiyhteisöä. Sosiaali- ja terveysalan työpaikat ovat kunnille myös merkittävä elinvoimakysymys.

Juha Majalahti Euran kunnanjohtaja
Viveka Lanne Huittisten kaupunginjohtaja
Mika Hatanpää Kankaanpään kaupunginjohtaja