Kunnat kasvun moottorina

Suomen kunnat ovat suurimmassa muutoksessa kuin kertaakaan viimeisen sadan vuoden aikana sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä maakuntien tehtäviksi. Muutoksen myötä kunta tulee saamaan korostuvan roolin elinvoiman, uuden työn ja talouskasvun luomisessa.

Kuntatalouden jatkuvasti kiristyessä kunnan omat panostukset ovat avainroolissa, jotta Eurassa onnistutaan tarjoamaan laadukasta ja kattavaa varhaiskasvatusta ja perusopetusta laaja-alaisesti lasten sekä perheiden tarpeisiin sopivasti.

Toimivassa elinkeinotoiminnassa infrastruktuuri, julkiset ja yksityiset palvelut sekä osaava työvoima muodostavat hyvät toimintaedellytykset yrityksille. Tämä vaatii, että Eurassa yritysten kanssa käydään tiivistä vuoropuhelua, kaavoitus toimii sujuvasti ja nopeasti ja kuntaa markkinoidaan aktiivisesti uusille potentiaalisille yrityksille.

Näihin toimiin on Eurassa viime aikoina panostettu, mutta matka on vasta alussa. Onnistumisen takaa, kun huomataan kunnan uusi palvelurooli. Kunta on kuntalaisia ja yrityksiä varten.

On myös tärkeää, että kunta tukee paikallista elinkeinotoimintaa omilla hankinnoillaan. Vuosittain hankintoihin käytetyt eurot tulisi saada jäämään mahdollisimman paljon kotiseudulle esimerkiksi koulujen lähiruokana ja rakennusurakoina. Osana hankintojaan kunta voi olla edistämässä lisäksi tärkeitä sosiaalisia ja ympäristöllisiä arvoja edellyttämällä mm. puhtaasta vedestä huolehtimista tai työehtosopimusten noudattamista.

Valitettavasti Eurassa ei olla viime vuosina parhaalla tavalla onnistuttu ylikunnallisessa yhteistyössä yritystoiminnan kehittämisessä. Voimat tulisi yhdistää, jotta kotiseutumme on kehittyvä ja onnistuu parhaalla tavalla hankkimaan esimerkiksi erilaisia kehitysrahoituksia yritysten käyttöön. Pienet voivat yhteistyöllä olla suuria.

Varmaa on, että kunnat tulevat olemaan lähivuosina myllerryksessä, mutta muutos on mahdollisuus. Mahdollisuuksiin tarttuminen vaatii osaamista ja aktiivista toimintaa. Yhteistyöllä voimme kuitenkin luoda uutta työtä ja kannattavaa yritystoimintaa. Näin varmistamme laadukkaiden peruspalveluiden rahoituksen turvaamaan hyvä huominen ja sujuva arki.

Ari Reunanen

Opettaja, valtuutettu, kuntavaaliehdokas (sd.), Eura