Kunnat näyttämään esimerkkiä energiatalkoissa

Hiljattain julkaistu Kuntaliiton selvitys kertoo, ettei suurin osa kunnista ole vielä tehnyt lopullisia päätöksiä siitä, millaisia energiansäästötoimenpiteitä kunnissa ollaan tekemässä tulevana talvena. Lähes jokaisessa kunnassa ollaan kuitenkin ryhtymässä toimiin.

Kuntien tulisi ottaa nyt selkeä rooli energiatalkoissa, ja näyttää vastuullisella esimerkillään niin asukkailleen kuin työntekijöilleen, miten energiansäästötalkoisiin lähdetään.

Energia- ja energiansäästöratkaisut tulee tehdä kestävältä pohjalta, ulottuen kymmenien vuosien päähän, eikä ainoastaan tulevaan talveen. Yksittäisten korjausten sijaan kannattaa tarkastella kiinteistöä kokonaisuutena. Jokainen rakennus on kokonaisuus, joka koostuu monista rakenneosista ja järjestelmistä, joiden yhtäaikainen korjaaminen voi tuoda merkittäviä säästöjä niin urakka- kuin energiakustannuksissa.

Nyt on aika varmistaa, että kaikki energiasyöpöt on eliminoitu, ja että energiankulutusta mitataan ja analysoidaan huolellisesti. Energiasyöpöiksi voivat osoittautua esimerkiksi vanhat pumput ja vuotavat venttiilit. Mikäli kiinteistö on rakennettu ennen 2000-lukua, alkuperäiset talotekniset laitteistot alkavat lähestyä käyttöikänsä loppua ja vallitseva energian hintataso tekee laitteiden uusimisesta aiempaa kannattavampia. Samalla pystytään tarkistamaan laitteiden mitoitus ja huomioimaan tilojen käyttöaste ja tekniset tarpeet. Kiinteistöjen korjauksista ei kannata nyt säästää.

Energiankulutuksen näkökulmasta järkevintä on hallita tilojen ilmanvaihtoa tarpeen mukaan. Kiinteistö voi olla käytössä suuren osan vuorokaudesta, mutta tarve voi vaihdella merkittävästi kerros- ja vyöhykekohtaisesti. Mikäli kiinteistöissä on vähäisellä käytöllä olevia tiloja, poissaoloajan ilmanvaihto riittää. Kun esimerkiksi puolet tiloista ovat tyhjillään, tyhjäkäytöllä olevilla alueilla ilmanvaihdon voi pystyä puolittamaan. Tällöin kiinteistön ilmanvaihto pienenee neljänneksen ja ilmanvaihdon lämmittämiseen tarvittava energiankulutus vähenee vastaavasti 25%.

Useissa ratkaisuissa on hyvä käyttää asiantuntijoiden apua, jottei pienestä harkitsemattomasta säästöstä synny vaikkapa kymmenien vuosien sisäilmaongelmia, mitä on nähty aikojen saatossa. Toimenpiteitä tehtäessä on ymmärrettävä kiinteistön ominaisuudet. Asiantuntijan avulla voidaan myös kartoittaa toimenpiteiden synergiat ja saavuttaa kustannustehokkaampi lopputulos.

Energiansäästötoimien tulee myös tapahtua tiiviissä yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa. On suositeltavaa luoda ohjeistukset siihen, miten tiloja käytetään energiatehokkaasti. Sisälämpötiloja kannattaa pudottaa, vaikka vain tiettyinä päivinä, ja informoida käyttäjät tästä. Voisiko kunnassanne lanseerata joka perjantaisen villapaita töihin -päivän, kun edessä on kuitenkin yhteiset haasteet?

Kristian Koskenpato

FCG Finnish Consulting Group