Kunnat vahvemmin rakentamaan työllisyyttä ja elinvoimaa

Kuntien tehtävät muuttuvat vuoden 2023 alusta merkittävästi. Lääkärit, sosiaalityöntekijät, sairaanhoitajat, lähihoitajat ja monet muut arjesta tutut ihmiset siirtyvät työskentelemään hyvinvointialueille.

Kuntien laajimmat tehtävät koskevat jatkossa varhaiskasvatusta, opetusta ja sivistystä – teknisen toimen tehtäviä lumen aurauksesta alkaen unohtamatta.

Näiden tuttujen arjen kannalta tärkeiden tehtävien lisäksi kunnat saavat kuitenkin vuoden 2024 aikana aivan uusia tehtäväalueita, kun työ- ja elinkeinopalvelut siirtyvät valtiolta kuntien järjestettäväksi.

Kunnille tämä tarkoittaa, että kunnat pystyvät nykyistä enemmän vaikuttamaan oman alueensa työllisyyteen ja elinvoiman kehittämiseen. Ihmisille ja yrityksille tämä tarkoittaa sitä, että erilaiset palvelut tulevat lähemmäksi kotia.

Muutos on tervetullut, sillä kunnissa tunnetaan oman kotiseudun tarpeet valtiota ja maakuntaa paremmin.

Monilla työpaikoilla on ongelmana jo nyt sopivan työvoiman saatavuus. Kunnilla yhteistyössä mm. paikallisten oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa on mahdollisuus tulevaisuudessa vastata tähän haasteeseen nopealla ja joustavalla työotteella, joka lähtee niin yritysten kuin työntekijöiden yksilöllisistä tarpeista.

Uudistuksen yhteydessä on huolehdittava saumattomasta yhteistyöstä hyvinvointialueen kanssa. Suomessa on poikkeuksellisen paljon työttömänä ihmisiä, jotka tarvitsevat työllistymisen tueksi sosiaali- ja terveyspalveluja. Läheltä saatavilla ja oikea-aikaisilla palveluilla voidaan tukea tuhansien ihmisten matkaa kohti työelämää.

Työllistymistä tukee myös se, että onnistumme muokkaamaan ihmisille erilaisia työtehtäviä heidän omien kykyjensä mukaan.

Aika kuluu nopeasti ja vaikka vuosi 2024 tuntuu vielä kaukaiselta, niin TE-palveluiden siirtyminen kuntien vastuulle tapahtuu pian. Valmistautuminen on monin paikoin jo alkanut, mutta sitä tulee koko ajan kiihdyttää.

Hyvin toteutettuna työ- ja elinkeinopalveluiden siirtyminen kuntiin tulee antamaan aivan uudenlaisia mahdollisuuksia vahvistaa paikallista elinvoimaa.

Hyvinvointivaltio tarvitsee korkeaa työllisyyttä ja hyvinvoivia yrityksiä sekä työntekijöitä.

Ari Reunanen (sd.)

kunnanvaltuutettu, Eura

”Aika kuluu nopeasti ja vaikka vuosi 2024 tuntuu vielä kaukaiselta, niin TE-palveluiden siirtyminen kuntien vastuulle tapahtuu pian. Valmistautuminen on monin paikoin jo alkanut, mutta sitä tulee koko ajan kiihdyttää. ”