Kunnia myös rintamanaisille

Raija Banerjeeltä oli hyvä kolumni: ”Itsenäisyys ei ole itsestäänselvyys” (LS 29.10.).

Kirjoituksessa hän tiivistetysti palautti tämän päivän tietoisuuteen veteraanien ja lottien korvaamattoman roolin maamme itsenäisyyden säilyttämisessä ja jälleenrakentamisessa. Kirjoitus painottui lottien ja yleensäkin naisten toimintaan, mikä on perusteltua, sillä lotat olivat pisimpään maassamme ns. ”varjopuolella”.

Jäin kuitenkin kaipaamaan rintamanaisten osuuden mainintaa, mikä liian usein unohdetaan. On totta, että lähes kaikki rintamanaiset olivat lottia. Rintamatunnus myönnettiin noin 70 000:lle naiselle.

Rintamanaisten yhdistyksiä perustettiin 1970-luvun alusta lähtien. Rintamanaisten liitto perustettiin 1980. Rauman seudulle rintamanaiset perustivat oman yhdistyksen 1985. Rintamanaisten liitto toimi muun ohella aktiivisesti rintamanaisten oikeuksien ajajana.

Minulle jäi erityisen mieluisat muistot rintamanaisten perinteisten valtakunnallisten kesäpäivien järjestäminen Raumalla 10.–11.6.2002. Rauman rintamanaiset vastasivat tapahtuman järjestämisestä ilman liiton roolia. Yksistään majoituksen järjestäminen noin 700 rintamanaiselle oli haasteellista. Kaupunki tarjosi osanottajille maanantaina kahvit kaupungintalon sisäpihalla.

Juhlakuntoon saatetussa harjoitusjäähallissa oli tiistaina pääjuhla. Puitteet, tarjoilu ja ohjelma kävi varmasti jokaisen muistoihin ja tunteisiin. Samalla oli haikeutta sen johdosta, että tiedettiin kesäpäivien olevan viimeiset valtakunnalliset.

Rauman rintamanaisten käynnistäjä ja yli 20-vuotinen puheenjohtaja Eila Särkilahti kantoi tiiminsä kanssa päävastuun yhdistyksen aktiivisesta toiminnasta ja kesäpäivien järjestämisestä. Hyvät muistot tapaamisista ja keskusteluista eivät onneksi ole unohtuneet.

Pentti Koivu