Kunpa talous olisikin vaalien tärkein teema

Valtuutettujen mielestä ensi kevään kuntavaalien tärkein asia on kotikunnan talous ja velkaantuneisuus, väittää tuore tutkimus.

Jospa todellakin vaalien yhteydessä juuri näistä puhuttaisiin, niin hyvä olisi.

Näin siitä huolimatta, että Rauma ja moni muu kunta ovat tekemässä vahvasti ylijäämäisen tilinpäätöksen tältä vuodelta.

Kuntavaaleihin käydään siis suotuisien taloudellisten tuulien alla. Ne tuulet eivät valitettavasti pyyhi pois rakenteellisten uudistusten tarvetta.

Rauman osalta talous voi nousta jopa 16 miljoonaa euroa plussalle huolimatta talousarviossa ennustetusta miinustuloksesta.

Täysin omin ansioin eivät ylijäämätulokset synny, vaikka kunnissa kuinka olisi kulukuria noudatettu.

Valtio on ollut hyvin avokätinen ja jakanut kuntiin koronarahoja erilaisissa muodoissaan. Tarkoituksena on ollut, että niillä varoilla katetaan koronan aiheuttamia kustannuksia kuntatasolla.

Jos kotikunnan talous ja velkaantuneisuus todella nousevat tärkeimmäksi asiaksi kuntavaaleissa, voimme veronmaksajina yhdessä iloita.

Rahasta – tai sen loppumisesta – pitääkin keskustella. Vaalikansalle ei saa tarjota pelkkää hyssyttelyä. Jokaisen ehdokkaan on syytä tiedostaa, mitä peruja positiiviset taloustulokset ovat. Valtion peruja.

Kunnilla itsellään on edelleen samat ongelmat kuin ennenkin: väestön ikääntyminen, lasten määrän väheneminen, muuttotappio, osaavan työvoiman saanti ja korjausvelka.

Näin ainakin Rauman tapauksessa. Tuudittautumisen varaa ei ole.

Terveyspalvelut ja vanhustenhuolto nousevat talouden jälkeen toiseksi ja kolmanneksi tärkeimmiksi asioiksi Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksessa. Lista sopisi hyvin myös Rauman vaaliteemojen kärjeksi.

Kuntaliitoksilla nähtiin olevan kaikkein vähiten merkitystä kuntavaaleissa. Valtuutetuista reilut 70 prosenttia ei pitänyt kuntaliitoksia tärkeinä.

Varmasti näin onkin. Nyt ei ole tarvetta puhua kuntien yhdistymisistä, koska nyt odotetaan sote-uudistusta, jälleen.

”Vaalikansalle ei saa tarjota hyssyttelyä.”