Kuntalaiset, kertokaa kantanne kaupungin talousohjelmasta

Rauman kaupungin talouden sukellus sai aikaan operaation, jonka nimeksi valikoitui Vakaa Vahva Rauma.

Vuoden 2018 syksyllä kaupunginhallitus nimesi ohjausryhmän, jossa oli johtavien virkamiesten lisäksi kattava poliittinen edustus.

Palkattiin myös konsulttiyhtiö Perlacon sparraamaan ohjelmaa, joka julkaistiin 21.8 henkilöstölle, medialle ja myös kaupunginvaltuutetuille.

Valtuutetuille, jotka eivät olleet ohjausryhmässä, annettiin marraskuun valtuuston kokoukseen asti aikaa tutustua ohjelman linjauksiin.

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtajana olen ollut ryhmämme muidenkin jäsenten tavoin hyvin kriittinen valmisteluprosessia kohtaan.

En ymmärrä perusteita sille, että ohjausryhmä toimi hyvin salassa kieltäen vuoropuhelu jopa työryhmän jäsenen oman valtuustoryhmänsä kanssa.

Valmistelu ei täyttänyt missään nimessä kuntalain henkeä, jossa nimenomaan mainitaan, että asiat, jotka koskettavat kuntalaisille järjestettäviä palveluja, pitäisi hyvin avoimesti ja laajalla keskustelulla valmistella ennen päätöksentekoa.

SDP:n valtuustoryhmä on viime viikkojen aikana tutustunut ohjelmaan ja muutama palaveri asian tiimoilta on jo käyty.

Valtuutetuille on sanottu, että pohjana oleva ohjausryhmän esitys antaa nyt mahdollisuuden poliittiselle keskustelulle.

Keskustelua pitää käydä niin oman ryhmän sisällä, kuin myös muiden ryhmien kanssa.

On myös erityisen tärkeää kuulla laajasti kuntalaisia siitä, mitä he ovat mieltä VVR-ohjelmasta.

En ota henkilökohtaisesti mitään kantaa ohjelmassa oleviin esityksiin tässä vaiheessa.

Kun SDP:n valtuustoryhmä on asian käsitellyt ja kantansa muodostanut, niin kerromme julkisuuteen sen, miten eri ehdotuksiin yhtenä valtuustoryhmänä suhtaudumme.

SDP:n valtuustoryhmän mielipide on myös pohjana keskusteluille muiden ryhmien kanssa.

Kaupunginjohtaja Kari Koski toteaa viimeisessä Rauman tiedotuslehdessä, että viisaus ei asu yksin kaupungintalon seinien sisällä, ja kuntalaisten palaute otetaan vakavasti.

Kuntalaispalaute on myös SDP:lle tärkeää.

Toivomme kuntalaisten runsasta yhteydenottoa ennen marraskuun päätöksiä.