Kuntalaisilta elinvoimaa pois

Valtuuston maanantaiset päätökset tarkoittavat tulonsiirtoa kuntalaisen taskusta kuntaorganisaation rakenteiden ylläpitoon. Samalla se tarkoittaa sitä, että rakenteita ei valtuuston enemmistöllä ole halua uudistaa.

Lasten ja työikäisten määrä vähenee ja ikäihmisten määrä kasvaa, mutta rahaa kerätään kuntalaisilta entistä enemmän kaiken pitämiseksi ennallaan muutoksista huolimatta.

Kaupungin palveluiden tuottamisen kustannukset ovat kasvaneet ja verot nousseet kovaa vauhtia, mutta onko joku sitä mieltä että palvelu on samaan tahtiin parantunut?

Kuntalainen ansaitsee verovaroillaan joustavan, muutoksiin valmiin kuntaorganisaation. Siinä tavalliselta työssäkäyvältä kuntalaiselta kerättävät veroeurot käytetään mahdollisimman tehokkaasti palvelujen tuottamiseen.

Virkamiesten ja päättäjien on työskenneltävä tämän puolesta yhä ennakkoluulottomammin ja mietittävä rohkeasti ideoita toiminnan kehittämiseksi.

Veronkorotus on tuttu esitys valtuustosalin vasemmalta laidalta. Kuitenkin vielä viikonloppuna kansanedustaja Kristiina Salonen kirjoitti “Raumalla ei yksinkertaisesti ole varaa lisätä omilla toimillaan taantuvan alueen mielikuvaa.”

Kolmas veronkorotus lyhyen ajan sisään on omiaan tätä mielikuvaa vahvistamaan.

Tästäkin ainoa suunta on eteenpäin. Kokoomuksen valtuustoryhmä uskoo valoisampaan tulevaisuuteen ja että päättäjät eri puolilla salia saavat rohkeutta tehdä rakenteita uudistavia päätöksiä itse ja oman harkintansa mukaisesti.

Rauman Kokoomuksen valtuustoryhmä