Kuntavaalissakin puolustetaan demokratiaa

Tässäkään kirjoituksessa en arvostele ollenkaan perusuomalaisten valtuutettuja en nykyisiä enkä tulevia, saatikka ehdokkaita. Kannustan ihmisiä asettumaan ehdokkaaksi ja osallistumaan kunnalliseen päätöksen tekoon. Kukin valitsee puolueensa oman näkemyksensä mukaisesti. Kuntavaaleissa saadusta kannatuksesta kuitenkin helposti johdetaan eräänlainen kannatusmandaatti, vaikka vaali ei eduskunnan voimasuhteisiin vaikutakaan.

Perussuomalaiset kampanjoivat kuntavaalissa kärkiteemoinaan maahanmuuton ja EU:n elvytyspaketin vastustaminen. Eduskunnassa käytiin tästä kiivas keskustelu. Keskustelussa osa kansanedustajista vastustaa voimakkaasti pakettia ja koko EU:ta väittäen, että nykyinen kehitys vie kohti EU:n liittovaltiota.

Pohdiskellaan hiukan mennyttä ja nykyistä kehitystä. Yhdysvalloissa liittovaltio on luonut maailman teknisesti ja taloudellisesti mahtavimman valtion. Tosin viime vuosina ihmiset ovat pilanneet kehityksen riitelyllään. Tämä on johtanut siihen, että Yhdysvallat on menettänyt suvereenin asemansa maailman johtavana valtiona. Euroopankin kehitys näyttää valitettavasti kulkevan siihen suuntaan, erimielisyyksiin ja asemien menetyksiin maailman politiikassa.

Menneinä vuosisatoina Euroopan kansallisvaltiot ovat saaneet aikaan sotia, kärsimyksiä ja nälänhätiä. Lisäksi kansallisvaltiot ovat nationalismin nimessä tappaneet miljoonittain erilaisia vähemmistöjä edustavia kansalaisiaan.

EU ja Euroopan integraatio ovat luoneet varallisuutta ja vakautta. Yksin Suomi ei ole pärjännyt koskaan eikä pärjää tulevaisuudessakaan. Eurooppa ostaa suurimman osan tuotteistamme, sieltä me ostamme ja opiskelijavaihto on merkittävää. Ilman EU:ta elintasomme olisi alhaisempi ja kanssakäymisemme Eurooppaan olisi huomattavasti rajoitetumpaa.

Monenlaiset asiantuntijat puhuvat ihmisten kyllästymisestä politiikan menettelytapoihin ja auktoriteetteihin. Demokratiassa toimintatavat eivät aina ole kaikkein tehokkaimpia. Sen avulla kuitenkin hyvinvointivaltiot on rakennettu. Suomessa nykyisiin politiikan toimintatapoihin ja auktoriteetteihin kyllästyneet kanavoivat voimaansa oikeistopopulistisen Perusuomalaiset puolueen ja etenkin puheenjohtaja Jussi Halla-ahon kautta. Samanlainen suuntaus on nähtävissä useissa maissa Euroopassa ja maailmassa, näissä oikeistopopulismi on nousussa. Kaikissa niissä demokratia on uhattuna. Tuntuu siltä, että ihmiset ovat unohtaneet historiansa tai eivät ole oppineet siitä mitään.

Historia toistaa itseään. Kautta aikojen autoritaariset johtajat ovat päässeet valtaan, äänestäjien avulla, totuutta vääristelemällä, suoranaisilla valheilla, eri mieltä olevien ihmisten sekä demokraattisten instituutioiden toimintaa rajoittamalla tai estämällä. Siirrytään historiasta tämän päivän demokratian uhkiin. Yhdysvalloissa Trump yritti valheiden, manipuloinnin sekä väkivallan kautta estää vaalit voittaneen uuden presidentin virkaan astumisen. Euroopassa, Unkarissa, joka on EU:n jäsen, Viktor Orban on kaventanut ja rajoittanut demokraattisten instituutioiden toimintaa, rajoittanut lehdistönvapautta, lopettanut riippumattomia oppilaitoksia sekä ottanut tuomioistuimet valvontaansa. Samansuuntaista kehitystä on tapahtunut mm. Puolassa ja Turkissa.

Lukemalla ja asioita seuraamalla voimme havaita, että oikeistopopulismi, vaaleissa valtaa saatuaan, on usein johtanut yksinvaltaan tai muuten hyvin rajoitettuihin valtarakennelmiin. Suomessakin äärioikeisto on ajoittain harjoittanut väkivaltaista toimintaa esim. oikeistoradikaalinen Lapuan liike vuosina 1929 - 1932. Mäntsälän kapinassa, 1932, Lapuan liikkeen kannattajat yrittivät kaataa Suomen laillisen hallituksen (vrt. Trump 2021).

Äärioikeistolaisia voimia Suomessa edustaa nykyään Suomen Sisu, jonka jäsen PS:n puheenjohtaja Halla-Ahokin on ollut. Suosittelen kaikkia tutustumaan Halla-Ahon todellisiin ajatuksiin hänen Scripta-blogistaan tai kirjastaan ”Kirjoituksia uppoavasta Lännestä”. Lauri Nurmen kirja ” Jussi Halla-Aho Epävirallinen elämänkerta” avaa myös mielenkiintoisella tavalla Halla-Ahon ajatusmaailmaa ja toimintaa.

Ajat muuttuvat, aatteet pysyvät ja kaivetaan esille aina sopivan ajan koittaessa. Demokratia vaatii kansalaisilta valppautta. Ihmisten pitäisi vähän seurata politiikkaa, osallistua keskusteluun ja ainakin äänestää vaaleissa.

Hannu Ollila