Kuukausien työ poskelleen Raumalla

Kuntaliiton ja maakuntien liiton tilaama selvitys kuntatalouden kehityksestä vuoteen 2030 on tylyä tykitystä.

Rajun muutoksen ytimessä on väestön vanheneminen. Lasten määrän ennustetaan Suomessa vähenevän noin 20 prosenttia – ja vastaavasti eläkeläisten määrän kasvavan liki 60 prosenttia.

Vähemmän tarvitaan opettajia, paljon enemmän hoitajia.

Konsulttiyhtiö Perlacon laski Tilastokeskuksen väestöennusteiden perusteella, että vuonna 2030 varhaiskasvatukseen tarvitaan 8 000 ja alakouluihin 4 000 opettajaa vähemmän kuin edellisvuonna.

Vastaavasti hoitajien tarve lisääntyy tuntuvasti. Iso ongelma on, riittääkö raha palveluihin ja tekijöiden palkkaamiseen julkiselle sektorille.

Selvitäkseen Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. Mitä ilmeisimmin myös eläkeikää on taas nostettava.

Väestön ikääntyminen ei kaada kuntataloutta, mikäli muutokseen reagoidaan ajoissa, tiedotti Kuntaliitto.

Palvelurakenteen sopeuttaminen on mahdollisuus, mutta ikkuna on auki vain lyhyen aikaa, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina painotti.

Puhutaan suurista säästöistä. Perlaconin laskelmien mukaan Rauman kaupungin vuottaiset menot kasvavat 12,5 miljoonaa euroa, mikä vastaa melkein kahta prosenttiyksikköä tuloverotuksessa.

Isoja sopeutustarpeita on kaikissa seudun kunnissa: Eura lähes 9 miljoonaa, Uusikaupunki 5 miljoonaa, Säkylä 5 miljoonaa, Eurajoki 4 miljoonaa, Laitila 2,5 miljoonaa ja Pyhärantakin miljoona euroa.

Kyse on ennusteista ja laskelmista. Ikävä kyllä mikään ei viittaa trendien kääntymiseen. Suomessa kasvaa vain kolme maakuntaa: Uusimaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi.

Perlaconin hallituksen puheenjohtaja Eero Laesterä näkee kuntatalouden välttämättömän sopeutuksen suurimmaksi esteeksi kuntapäättäjät.

Raumalla tehtiin kuukausien työ, joka meni poskelleen, kun poliitikoista ei ollut tekemään tarvittavia päätöksiä, kommentoi Laesterä Turun Sanomissa.

”Suomi tarvitsee pian vähemmän opettajia ja paljon enemmän hoitajia.”