Kymmenen prosentin leikkaus palkkoihin

Ilolla tervehdin kaupunginhallituksen puheenjohtajan Kalle Leppikorven yrittäjäbrunsseilla antamaa lausuntoa: vähemmän ideologiaa ja enemmän faktaa.

Nyt olemme ytimessä, oletan.

Suomea perustettaessa julkinen hallinto niin valtion kuin kunnankin tasolla lähti periaatteesta, että verorahoin palkataan asiantuntijoita auttamaan kansalaisia arjen ongelmissa.

Nyt on tilanne Raumallakin muuttunut päinvastaiseksi. Kunnan asiainhoidosta on tullut toimintojen jarru ja kustannusriippa kansalaisille.

Otetaan sitten faktaa esille. Tarkasteltaessa kaupunkimme edellisen vuoden tilinpäätöstietoja selviää, että toimintakulut ovat olleet luokkaa 260 miljoonaa euroa, joista henkilöstökulut yhteensä 124 miljoonaa. Tilikauden alijäämä oli 15 miljoonaa euroa. Siis juuri sen verran, mitä nyt palvelujen karsinnalla, säästöillä ja hintojen korotuksilla pyritään saamaan kokoon.

Kun jokaisen kunnan palkkalistoilla olevan palkasta rutistetaan 10 prosentin siivu Rauman pelastamiseksi, saadaan kokoon jo 12,4 miljoonaa euroa. Kymmenen prosentin palkanalennus ei vie kenenkään henkeä eikä kukaan joudu työttömäksi.

Loput vajaat 3 miljoona euroa saadaan varmasti kokoon lopettamalla turhien rekisterien pitäminen ja jarruttavien lupamenettelyjen ja muidenkin työnkulkujen virtaviivaistamisella.

Ryvettymättomälle hallinnon kehittäjälle – rationalisoijalle – olisi käyttöä. Hänen tulisi osata mallintaa toimintaprosesseja, tutkia analyyttisesti toimenkuvia, etsiä päällekkäisiä, turhia sekä tehtäviä jalostamattomia työvaiheita ja poistaa ne.

Lisäksi hänen pitää osata joko mittaamalla taikka muiden työnmittausmenetelmien avulla selvittää kuhunkin yksittäiseen tehtävään kuluva aika. Näin saadaan mitoitettua tarvittavat työ-henkilömäärät.

”Perusteltu vaatimus on, että yritykset ohjaavat alihankintansa raumalaisiin yrityksiin tai vähintään lähikuntiin.”

Jokaisen työn vaativuusluokka ja tarvittava koulutustaso on myös selvitettävä. Viranhaltijan turhan korkea pätevyys samoin kuin osaamattomuuskin maksaa. Ajankäyttötutkimuksien tekeminen on välttämätöntä optimoitaessa henkilömäärää.

Jokaisella viranhaltijalla pitää olla tuottavaa työtä koko työpäivän ajaksi. Tehtävien uudelleenjärjestämisten ja yhdistämisten kautta sopiva työmäärä löytyy. Ellei löydy koko päiväksi yhdistämälläkään, niin toimi joko ulkoistetaan tai se teetetään osapäivätyönä.

Kunnan liikelaitoksien toiminnan valvonnan ja sääntelyn avulla varmennetaan, etteivät niiden kuntalaisilta veloittamat palvelu- ja muut maksut määräydy ylimitoitettujen liikevoitto-, palkkatavoitteiden ja kerskainvestointien mukaan.

Niiden voittomarginaalit ja kulurakenteet on hyväksytettävä luottamuselimissä. Liikelaitoksien työntekijöiden on oltava raumalaisia, täällä asuvia ja tänne veronsa maksavia.

Kaupungin on suosittava kotikunnan yrityksiä ja ostajien on osattava käyttää EU:n julkisen hankintatoimen direktiivien rajasummia ja kokonaisedullisuuden vaatimuksia siten, että kaupat ohjautuvat raumalaisille yrityksille.

Kun kaupunki rakentaa tai vuokraa edullisesti yrityksille työtiloja tai muuten avustaa Raumalla toimivia yrityksiä, on näiden yritysten palkattava ensisijassa raumalaisia työntekijöitä. Perusteltu vaatimus on, että yritykset ohjaavat alihankintansa raumalaisiin yrityksiin tai vähintään lähikuntiin, joiden asukkaiden asioimisalueeseen kaupunkimme kuuluu.

Veronmaksajat eivät hyväksy, että heiltä kerätyillä rahoilla ylläpidetään ja tuetaan Raumalla ulkomaisille työntekijöille työpaikkoja silloin, kun raumalaisia on työttömänä. Olkoon sitten Schengen tai ei.

Näin