Kypärä päähän ja oppimaan

Kesä ja pyöräily kuuluvat yhteen. Kesän edetessä moni lähtee pyöräilemään myös lapsensa kanssa.

Yhteiset pyöräilyretket edistävät lapsen liikennetaitoja, mutta antavat myös vanhemmalle mahdollisuuden nähdä, mitä lapsi osaa, ja missä vielä tarvitaan treeniä.

Liikenneturva muistuttaakin, että huoltajalla on tärkeä rooli lapsen matkalla turvalliseksi liikenteessä liikkujaksi.

Kun perheen pienimpien kanssa lähtee liikenteeseen, on huomattava, että lapsen valmiudet toimia liikenteessä kehittyvät vähitellen. Taito ei synny itsestään, vaan vaatii paljon harjoittelua erityisesti oikeissa liikennetilanteissa. Auton takapenkillä taitoja ei opi.

Vanhemman, huoltajan, isovanhemman tai vaikkapa kummin kanssa tehdyt pyöräilylenkit ovat varmasti lapsen mielestä myös harjoittelua parhaimmasta päästä.

Ollaan liikenteessä sitten kävellen tai pyörällä, lapsen kanssa on hyvä havainnoida yhdessä erilaisia liikennetilanteita ja kerrata, miten niissä tulee toimia.

Kun lapsen kanssa yhdessä liikkuu mahdollisimman paljon, lapsen taidot karttuvat.

Myös keskustelu liikenteestä arkipäivän tilanteissa on toimivaa liikennekasvatusta.

Lapset kehittyvät yksilöllisesti iän ja kokemuksen karttuessa.

Turvallinen pyöräily vaatii pyörän hallintataitojen ja liikennesääntöjen tuntemuksen lisäksi kykyä havainnoida ja ennakoida erilaisia liikennetilanteita.

Yhteiset pyöräretket ja reitit kannattaa suunnitella lapsen osaaminen ja taidot huomioiden.

Vanhempien kannattaa muistaa, että lapsi katsoo roolimallia aikuisista. Aikuisen esimerkillinen toiminta auttaa lasta omaksumaan turvallisia toimintamalleja.

Jos lapsen kanssa kulkee punaisia päin, on vaikea perustella, miksi lapsen pitää valoja aina noudattaa. Sama koskee turvavarusteiden, kuten kypärän käyttöä yhteisillä retkillä.

Jos aikuinen ei käytä kypärää, saa siitä todennäköisesti käydä vääntöä viimeistään lapsen lähestyessä teinivuosia.