Lääkärivaje kasvaa kasvamistaan

Lääkärivaje on Suomessa kasvanut, kertoo Lääkäriliitto.

Viime vuoden lokakuussa terveyskeskuksissa oli hoitamatta 296,5 lääkärin tehtävää, mikä oli 7,5 prosenttia kaikista tehtävistä ja 1,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisenä vuonna.

Lääkäritilanteessa on alueellisia eroja. Yli 10 prosentin lääkärivaje oli muun muassa Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä.

Satakunnan sairaanhoitopiirissä vaje on hieman maan keskiarvoa alhaisempi, 7,2 prosenttia.

Erittäin hyvä lääkäritilanne on tällä hetkellä Laitilassa ja Eurassa, joissa kaikki lääkärivirat on täynnä.

Laitilan terveyskeskuksessa on kuusi lääkäriä ja Eurassa kahdeksan.

Eura on kertonut panostaneensa lääkärirekrytointiin enemmän jo tovin aikaa.

Euran sote-keskuksesta kiireettömän lääkäriajan saa noin kuukaudessa. Johtava lääkäri Lotta Armfelt totesi jokin aika sitten, että Eurassa on satsattu uusien lääkärien perehdyttämiseen todella paljon.

Perehdyttämisen lisäksi uusi lääkäri saa kokeneesta lääkäristä senioritukea. Kokeneemman kollegan kanssa voi käydä läpi esimerkiksi päivän aikana eteen tulleita potilastapauksia tai muita lääkärin työhön liittyviä asioita.

Tuki on koettu erittäin tärkeäksi ja se on tuottanut tulosta myös rekrytointien osalta.

Raumalla tilanne on heikompi. Lääkäriliiton tilastojen mukaan Rauman terveyskeskuksessa on edelleen 9,5 täyttämättä jäänyttä virkaa. Vaje syntyy muun muassa osa-aikuisuuksista ja virkavapauksista.

Raumalle ja yleisesti Satakuntaan on vaikea saada houkuteltua lääkäreitä. Maakunnan ulkopuolelta ei avoimiin paikkoihin juuri hakemuksia ole viime vuosina tullut.

Terveyskeskuslääkärin ura ei ole lääkärin ammattiin halajavan ykköstoive. Nyt halutaan erikoistua, ja silloin hakeudutaan töihin keskus- tai yliopistosairaaloihin.

Vielä on siis matkaa hallituksen esittämään hoitotakuuseen, jossa lääkärin vastaanotolle pääsisi viikossa. Vain kuudennes johtavista lääkäreistä katsookin selviävänsä nykyisellä vakanssimäärällä hoitotakuuvelvoitteesta.