Lähdetään siitä, etteivät kaikki tunne liikennesääntöjä

Uudesta tieliikennelaista on tässäkin lehdessä ollut useita juttuja. On julkaistu niin laajoja paketteja kuin uutisia yksittäisistä muutoksista.

On esitelty uusia liikennemerkkejä. Niistä yksi asettaa tielle vähimmäisnopeuden, jota hiljempaa ei saa ajaa, ellei liikennetilanne niin vaadi.

On uutisoitu, että polkupyörissä täytyy kesäkuusta lähtien olla hämärällä punainen takavalo etuvalon lisäksi.

On myös kerrottu, että nyt saa auton taajamassa pysäköidä myös tien vasempaan reunaan.

Tärkeä reunaehto ”väärälle puolelle” parkkeeraamisessa kuuluu, ettei saa aiheuttaa vaaraa muulle liikenteelle.

Samaa painotetaan muissakin kohdissa kuten hieman löyhennetyissä kaistamääräyksissä.

Risteävälle kaksi- tai useampikaistaiselle ajoradalle saa nyt kääntyä suoraan muullekin kuin lähimmälle ajokaistalle – kunhan ottaa muun liikenteen huomioon.

Nyrkkisäännöksi tämä sopii kaikkiin uuden lain muutoksiin. Ja aivan erityisesti muutoksiin, jotka koskevat pyöräilijöitä.

Vanhan lain mukaan suojatien yhteydessä olevalla pyörätien jatkeella tietä ylittävän pyöräilijän piti väistää tiellä suoraan ajavia autoilijoita.

Uuden lain tultua voimaan pyörätien jatkeiden kohdalla autoilijoille tulee väistämisvelvollisuus, joka merkitään kolmiolla, stop-merkillä tai uudella pyöräsuojatiestä kertovalla liikennemerkillä.

On satavarmaa, että kaikki autoilijat ja pyöräilijät eivät tätä tiedä. Tai ainakaan muista, kun tilanne tulee eteen liikenteessä.

Mikään määrä tiedotusta ja valistusta ei riitä takaamaan, että kaikki koskaan tuntisivat kaikkia liikennesääntöjä.

Eiväthän kaikki tunne edes niitä vanhoja sääntöjä, jotka ovat olleet voimassa vuosikymmeniä.

Etenkin autoilijan on syytä pitää tämä mielessä. On viisasta olettaa, etteivät kaikki tunne liikenteen pelisääntöjä täydellisesti.

Liikenteeseen istuu koronakauden ylin oppi: terveys edellä.