Läheiset näkevät omaishoitajien ahdingon

Suomen Punainen Risti kysyi tammikuussa 2019 omaishoitajilta ja heidän läheisiltään, millaista tukea ja apua omaishoitajat tarvitsevat jaksaakseen omaishoitajan arkea.

Vastauksissa korostui henkisen tuen lisäksi hyvin vahvasti käytännön apu arjen askareissa.

Suomen Punainen Risti tarjoaa omaishoitajille ryhmämuotoista vertaistukea, virkistystä, koulutuksia ja vapaaehtoisia ystäviä, jotka kyselyn perustella piristävät, tuovat toivottua vaihtelua arkeen sekä auttavat jaksamaan.

Käytännön apu jää usein jonkun läheisen, sukulaisen tai muun luottohenkilön varaan. Apua tarvitaan eniten arkisissa asioissa, kuten siivouksessa, kaupassa käynnissä ja muissa kuljetuksissa.

Sote-uudistus herättää pelon siitä, että palvelut karkaavat kauas monien omaishoitajien arjesta. Taksiuudistus on tuonut paljon haasteita tullessaan.

Pahimmillaan autottoman tai ajotaidottoman omaishoitajan on hyvin hankala liikkua palvelujen luo.

On kohtuutonta, jos omaishoitoperheen hoitotoimenpide tai palvelu peruuntuu taksiliikenteen ongelmien takia.

Läheiset ovat huolissaan omaishoitajan jaksamisesta, henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista, yksinäisyydestä ja siitä, miten sellaisen omaishoitajan käy, jolla ei ole yhtäkään luotettavaa läheistä apuna arjessa.

Onko yhteiskunnalla varaa unohtaa omaishoitajien tukeminen? Tutkimusten mukaan yli 70-vuotiaiden omaishoito säästää julkisia menoja keskimäärin 20 000 euroa vuodessa hoidettavaa henkilöä kohden.

Järjestöt tekevät oman osuutensa omaishoitajien tukemiseksi. Yksistään Punainen Risti tavoittaa koko Suomen alueella 5000 omaishoitajaa ja heistä Satakunnan piirin alueella ryhmätoimintaan osallistuu vuosittain 400 omaishoitajaa.

Kyselyyn vastanneista Punaisen Ristin ryhmätoimintaan osallistuneista omaishoitajista 50 % kokee hyvinvointinsa parantuneen ryhmätoiminnan ansioista paljon tai erittäin paljon, 60 % kokee suhteen hoidettavaan muuttuneen myönteisemmäksi.

Yhdessä omaishoitajia tukemalla voimme paitsi säästää euroja, myös mahdollistaa laadukkaamman hoidon ja elämän omaishoitoperheille.

Eeva-Liisa Koskinen

SPR Satakunnan piiri, omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija