Lahjaksi uuden elämän ihme

Suomessa tehdään vuodessa yli 700 hoitoa lahjoitetuilla munasoluilla. Tahaton lapsettomuus on yleinen ongelma. Noin 15 prosentilla lapsettomista pareista raskaus ei ole alkanut toivotusti vuoden yrittämisen jälkeen.

Monille lahjoitetuilla munasoluilla toteutettu hoito onkin ainoa mahdollisuus tulla raskaaksi.

Lahjasoluja voidaan käyttää erilaisista syistä: sukusolut voivat puuttua kokonaan, omat munasolut ovat heikkolaatuisia tai omien munasolujen käyttäminen altistaisi syntyvän lapsen vakavalle perinnölliselle sairaudelle.

Yli 60 prosenttia suomalaisista suhtautuu luovutetuilla sukusoluilla tehtäviin lapsettomuushoitoihin positiivisesti ja lähes puolet 22–35-vuotiaista naisista voisi harkita munasolujen luovuttamista. Tulos käy ilmi Felicitas Mehiläisen ja IROResearchin toteuttamasta tutkimuksesta.

Suomessa tehdään vuosittain noin 13 000 hedelmöityshoitoa, joista viidesosassa käytetään luovutettuja munasoluja, siittiöitä tai alkioita. Noin 150–200 lasta syntyykin vuosittain lahjamunasolujen avulla.

Valviran mukaan Suomessa kirjattiin vuonna 2020 munasolujen luovutuksia 290 kappaletta.

Munasoluista on jatkuva pula, ja monet luovutettuja munasoluja tarvitsevat joutuvatkin odottamaan kuukausia. Luovuttajaksi sopii 22–35-vuotias perusterve nainen, jolla ei ole perinnöllisiä sairauksia.

Munasoluluovuttajalla on yleensä vahva halu auttaa lapsettomuudesta kärsivää. Tutkimuksen mukaan tämä syy on taustalla 95 prosentilla luovuttamista harkitsevalla.

Vaikka monella naisella olisi halu luovuttaa munasoluja, tielle nousee usein pelko luovutustoimenpiteen kivuliaisuudesta. Saattaapa joku pelätä sitäkin, että luovuttaminen vaikuttaisi omaan hedelmällisyyteen tai varhentaisi vaihdevuosia. Nämä pelot ovat turhia.

Valtaosa munasolujen lahjoittajista lahjoittaa munasolujaan kuitenkin uudestaan, moni jopa maksimimäärän, kolme kertaa.

Monen luovuttajan mukaan vaiva on loppujen lopuksi todella pieni, mutta apu voi olla perhettä kaipaavalle korvaamaton.