”Lainsäädäntö, viranomais-päätökset ja tutkittu tieto…”

Kuninkaanmännyn Vesi Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Kalle Nordlund vastaa (LS 23.6.2021) edustamani valtuustoryhmän esittämään kritiikkiin vedenottohanketta kohtaan samalla ylimielisyydellä, millä hanketta on alusta lähtien ajettu.

Vastuullisuutta ja varovaisuusperiaatteita noudattavaa ei ole se, että ylikunnallisen vesihuollon turvaamisen nimissä ollaan valmiita vaarantamaan naapurin lailla suojeltujen luontokohteiden ekologia.

Nordlund alleviivaa yhtiön perustavan toimintansa tutkittuun tietoon samalla alentaen yli sata hankkeeseen kohdistettua muistutusta mutu-tiedoksi. Yhtiö liikkuu kuitenkin vaarallisilla vesillä, kun on valmis rikkomaan niin Suomen kuin EU:nkin vesilakeja ja vaarantamaan Natura 2000 -suojeltua aluetta ja köyliöläistä kansallismaisemaa. Mitä taas tulee yhtiön hakemuksissaan käyttämiin tutkimustuloksiin, niiden ajantasaisuudesta voidaan olla montaa mieltä. Samoin tarkkailusuunnitelmien asiantuntijuudessa on toivomisen varaa, kun esimerkiksi lähes kuivalle Ilmiin- ojalle suunnitellaan sähkökoekalastusta. Pohjavesien liikkeitä ei yhtiönkään käyttämät tutkimustahot ole pystyneet kattavasti tutkimaan, ja luonto on siltä osin arvaamaton.

Paikallisilla asujilla on sukupolvien ajalta kokemusperäistä tietoa niin lähteistä kuin vedenpinnankorkeuksista ja ojien virtauksista. Niille ei yhtiöllä ole ollut käyttöä.

Nyt yhtiö on luopunut hakemuksessaan koepumppausvaiheesta kokonaan ja pyrkii rakentamaan täysimittaista vedenottoinfraa siirtoputkineen siitä huolimatta eli ’koetoimintajakson’ aikainen vedenotto tulisi jo täysimääräisesti yhtiön käyttöön. Tästä skenaariosta ei peruutusvaihdetta enää ole. Jos vedenoton riskit konkretisoituvat, on yhtiöllä suunnitelmissa tekopohjavesilaitos.

Nykymaailmassa tämän kaiken kyseenalaistaminen on paikallaan, koska nykyteknologialla on olemassa vaihtoehtoisia ja oikeasti vastuullisia tapoja turvata vesihuolto.

Susanna Salo-Kimppa

Säkylä, Köyliö