Lapsen etu vaatii henkilökuntaan panostamista

Lasten oikeudesta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja opettajien työskentelyolosuhteista sekä työn vaativuuden asiallisesta korvaamisesta on pidettävä huolta. Esimerkiksi näistä on kysymys tällä viikolla Suomen isoimmissa kaupungeissa alkaneissa opettajien lakoissa.

OAJ Euran paikallisyhdistys ry toteutti aiemmin kuluvana vuonna kyselyn omille varhaiskasvatuksen opettajajäsenilleen. Kyselystä saadut tulokset vahvistavat ne arjen syyt, miksi mm. varhaiskasvatuksen opettajat ovat aloittaneet suurissa kaupungeissa lakon. Esimerkiksi OAJ Euran paikallisyhdistyksen kyselyyn vastanneista 24% tekee viikoittain yli kaksi tuntia ylitöitä pääosin ilman korvauksia puhtaasti velvollisuudentunnosta lapsia ja vanhempia kohtaan. Ylitöiden tekeminen ilman korvauksia on kuitenkin väärin.

Ympäri Suomea varhaiskasvatusta vaivaava henkilöstöpula ja riittämättömät resurssit näkyvät monin tavoin päiväkotien arjessa, myös Eurassa. Toteutetun kyselyn perusteella taukoja ei aina ehditä tai päästä pitämään ollenkaan työpäivän aikana ja moni kokee ison työkuorman heikentävän jopa omaa terveyttä. Huoli omasta jaksamisesta on varhaiskasvatuksen opettajien keskuudessa suuri. Alan houkuttelevuus pitää taata oikean tasoisella palkkauksella ja työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimisella. Näihin voidaan vaikuttaa paljon myös paikallisesti kunnissa.

Suurin huoli varhaiskasvatuksen opettajilla on lapsista. Lasten tarvitseman tuen huomioiminen edellyttäisi lisää henkilökuntaa - avustajia, hoitajia ja varhaiskasvatuksen erityisopettajia. Nykytilanteessa tämä vaikuttaa osin valitettavasti utopialta - välillä on vaikeaa saada edes sen verran henkilökuntaa, että lapset voidaan aamulla ottaa vastaan.

Lakko on aina ikävä ja viimesijaisin vaihtoehto, mutta esimerkiksi päiväkotien olosuhteiden parantamisen edistämiselle ei nähty nyt muuta vaihtoehtoa. Tällä viikolla on varmasti tuhansissa perheissä ympäri Suomea herätty huomaamaan varhaiskasvatuksen kiistämätön rooli perheiden arjen toimivuudessa ja lasten kasvatuksessa.

Pienet lapset viettävät ison osan päivästään päiväkodissa. Lasten kasvun ja kehityksen kannalta on todella merkityksellistä, millaiset olosuhteet päiväkodeissa on, kuinka paljon päiväkodeissa työskentelee henkilökuntaa, ovatko päiväkotien ammattilaiset osaavia ja miten arvokasta työtä tekevät työntekijät jaksavat.

Jokainen haluaa omille lapsilleen parasta mahdollista. Sen puolesta varhaiskasvatuksen opettajat nyt taistelevat.

Anu Lähdeniemi

OAJ Euran paikallisyhdistys ry, puheenjohtaja