Lapsen lihavuus on perheissä arka asia

Joka neljäs poika ja lähes joka viides tyttö on vähintään ylipainoinen, näin ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta tilastosta.

Ylipaino ja lihavuus olivat pojilla yleisempiä kuin tytöillä kaikissa ikäryhmissä.

Sama suuntaus on ollut näkyvissä myös Raumalla ja koko Satakunnassa. Lasten painot ovat nousseet tasaisesti 80-luvulta lähtien.

Paino alkaa helposti nousta jo 3-vuotiaana. Tytöillä nousu käynnistyy hieman aikaisemmin kuin pojilla.

Lasten ylipainon taustalla on useita, sekä yksilöllisiä että yhteiskunnallisia, tekijöitä.

Ylipainoon on vaikuttanut ennen kaikkea se, että elinympäristömme on muuttunut lihomista edistäväksi: tarjolla on runsaasti ruokia ja juomia, joissa on liikaa energiaa. Lasten omatoiminen leikkiminen on vähentynyt ja puissa kiipeilyt ovat vaihtuneet ohjattuun harrastustoimintaan.

Satasairaalassa lihavuuden vuoksi käy jo alakouluikäisiä lapsia, joiden painoindeksi on yli 30. Heillä todetaan usein muun muassa rasva- ja maksa-arvojen sekä verenpaineen kohoamista. Osalla on 2-tyypin diabeteksen oireita.

Onneksi lasten kanssa joudutaan kuitenkin vain harvoin tilanteeseen, jossa pitää aloittaa lääkitys. Yleensä hoidoksi riittää liikunnan lisääminen ja tavallinen kotiruoka.

Fyysisten ongelmien lisäksi ylipainoinen lapsi joutuu helposti kokemaan myös psyykkisiä vaikeuksia. He kohtaavat muita useammin esimerkiksi koulukiusaamista.

Siitä seuraa puolestaan syrjäytymistä ja ongelmat saattavatkin kertaantua kovalla vauhdilla.

Lihavuuteen liittyy usein häpeää. Erityisesti lapsen ylipaino ja lihavuus koetaan hyvin araksi ja vaikeaksi aiheeksi. Vanhemmat tuntevat usein syyllisyyttä tilanteesta.

Keskustelut aiheesta koetaan helposti myös negatiivisiksi.

Syyllistämällä ei kuitenkaan saada aikaan muutosta. Perheitä pitäisi kannustaa löytämään sopivia ratkaisuja ja muistuttaa siitä, että jo hyvin pienilläkin muutoksilla saadaan aikaan hyviä tuloksia.