Lapsen ylipaino on koko perheen asia

Kouluterveydenhoitajat ovat nostaneet mediassa esiin terveydenhoitajien huolen koululaisten painonnoususta. Huoli on mielestämme aiheellinen ja koko maakunnan laajuinen.

Saman huolen jakavat myös lasten vanhemmat. Tämä kävi ilmi Sydänliiton Neuvokas perheen ja Taloustutkimuksen marraskuussa 2020 toteuttamasta valtakunnallisesta perheiden hyvinvointikyselystä.

Suomessa lapsiperheissä voidaan keskimääräisesti melko hyvin. Toisaalta perheillä, joiden voimavarat ovat vähissä, arjen hyvinvoinnin ja elintapojen haasteet kasautuvat.

Satakunnassa suurimmat erot valtakunnallisiin tuloksiin löytyivät juurikin lapsiperheiden painonhallintaan liittyvissä aiheissa.

Aihe on erityisen herkkä. Satakunnan vastaajat kokivat vahvasti, että yhteiskunta leimaa ylipainoisuuden ja lapsen ylipainoisuuden negatiiviseksi, jolloin perheiden on vaikea puhua asiasta ja kynnys avun hakemiselle on korkea.

Tässä teemassa tarvitaan omalle perheelle soveltuvaa tukea, joka huomioi perheen vahvuudet ja voimavarat. Lapsen painonhallinta on koko perheen asia ja yhdessä toimien siinä onnistutaan.

Satakunnassa koettiin muuta Suomea enemmän tarvetta painonhallinnan tukeen. Reilu kolmannes vastanneista vanhemmista toivoi tukea myös omaan painonhallintaansa. Tukea toivottiin keskimääräistä enemmän verkkovalmennuksen ja ryhmämuotoisen vertaistuen muodossa.

Voisiko tässä olla yksi ratkaisu myös lasten ylipainon vähentämiseen? Tarjoamalla tukea vanhempien elintapoihin ja arkea haastaviin tilanteisiin myötävaikutettaisiin samalla myös lasten terveen elämän edellytyksiin.

Sydänliitto on tuottanut verkkosivuilleen paljon materiaalia aikuisten armolliseen painonhallintaan. Satakunnan sydänpiirin Verkkopuntari tarjoaa puolestaan terveydenhuollon ammattilaisille työvälineen elintapaohjaukseen.

Erityisesti tässä ajassa jokainen perhe kaipaa vahvuuksiensa näkemistä ja niiden äärelle pysähtymistä. Pienet yhteiset arjen asiat, kuten esimerkiksi yhteiset ruokahetket, edistävät hyvinvointia ja terveyttä, ja luovat pohjaa seuraavalle pienelle askeleelle kohti toivottua muutoksen suuntaa.

Susanna Lehtimäki
Toiminnanjohtaja, Satakunnan Sydänpiiri ry
Elisa Luomaranta
Terveyden edistämisen koordinaattori, Suomen Sydänliitto ry