Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat säästöt on torjuttava Eurassa

Euran kuntapäättäjillä on edessään iso vastuu, kun valtuutetut päättävät tänä syksynä kunnan vuoden 2024 talousarviosta.

Kunnan eri toimielimien valmisteluaineistosta käy nimittäin ilmi, että Euran sivistyspalveluihin – eritoten kasvatukseen ja opetukseen – olisi kohdistumassa tarpeeseen nähden jopa miljoonaluokan rahoitusvaje.

Mikäli nämä puutteet rahoituksessa toteutuvat, tulevat seuraukset olemaan ikävät niin lasten ja nuorten kuin koko kunnan lapsiperheystävällisen maineen kannalta.

Poliitikot esittävät julkisuudessa jatkuvasti huoltaan lasten oppimistuloksien laskusta, kasvaneista erityisen tuen tarpeista ja monien perheiden elämän vaikeutumisesta. Siksi Euran kuntapäättäjien tulisi muistaa, että näistä asioista päätetään nimenomaan kunnissa.

Toivottavasti Eurassa sanat ja teot eivät ole ristiriidassa keskenään. Lopulta nimittäin teot ratkaisevat.

Kasvatuksen ja opetuksen alalla Eurassa työskentelevät tunnistavat kyllä Euran taloudellisen tilanteen ja henkilökunnan oman vastuun järkevästä toiminnasta.

Kunnassa tehdään päivittäin työtä kaikesta mahdollisesta, kuten oppimateriaaleista, säästämiseksi. Henkilökunta tietää myös, että taloudenhoidossa on aina vaihtoehtoja.

Lopulta kysymys on valinnoista. Kivoja ja helppoja ratkaisuja ei ole tällä hetkellä valittavana, mutta kyse on siitä, kuinka suuren hinnan he, joilla ei ole äänioikeutta eli lapset ja nuoret, maksavat.

Pahimmassa tapauksessa kovimmat iskut nimittäin osuvat juuri heihin, joiden tulevaisuutta päiväkodeissa Hinnerjoelta Paneliaan ja kouluissa Kauttualta Honkilahdelle rakennetaan.

Säästöistä puhuttaessa unohtuu helposti, mitä ne konkreettisesti tarkoittavat. Ne tarkoittavat vähemmän aikuisia, jotka auttavat matematiikan tehtävissä tai joiden sylissä lukea kirjaa päiväkodissa.

Ne tarkoittavat jopa 20–30 oppilaan ryhmäkokoja perusopetuksessa ja ne tarkoittavat vielä nykyistäkin vähemmän aikaa niiden tärkeiden perustaitojen harjoittelemisessa, joita myös poliitikot peräänkuuluttavat.

Tosiasia nimittäin on, että mahdolliset säästöt voivat kohdistua suurimmaksi osaksi vain edellä mainittuihin asioihin. Lakisääteiset tehtävät on hoidettava, varhaiskasvatuksen henkilökuntamitoitukset järjestettävä ja kuljetukset kouluihin tilattava.

Eura on viime vuosina tehnyt paljon hyviä ratkaisuja. Uudet päiväkotitilat nousevat parhaillaan Hinnerjoelle ja Honkilahdelle, ja Paneliassa on uutta toimintatilaa.

Tulisi kuitenkin muistaa, että seinät eivät auta kasvamaan ja oppimaan – sen tekevät ihmiset.

Ja juuri siksi tärkeää on esimerkiksi se, kuinka monta niin sanottua tuntikehystuntia eri toimipisteissä on käytössään. Tuntikehys ratkaisee juuri sen, kuinka monta oppituntia on äidinkieltä tai minkä kokoisessa ryhmässä opiskellaan. Samoin se ratkaisee tuki- ja erityisopetuksen edellytykset.

Tuntikehyksen suhteen Euran tilanne on vielä kohtuullinen, mutta mikäli kunnanvaltuutetut päättävät kohdistaa suurimmat sopeutukset sivistyspalveluihin, niin juuri näissä asioissa Eura alkaa siirtyä väärään päähän koko Suomessa.

Toivottavasti Euran kuntapäättäjät tunnistavat vastuunsa euralaisten lasten ja nuorten tulevaisuudesta ja tekevät ratkaisuja, jotka eivät aseta raskaimman taakan kantajiksi pienimpiä.

Me aikuiset kyllä tunnistamme vastuumme kestävästä taloudesta ja sen, että siitä huolehtimiseksi tulee nimenomaan meidän aikuisten kantaa tarvittaessa suurempaa taakkaa.

Anu Lähdeniemi

OAJ Eura, puheenjohtaja