Lasten ja nuorten kestävyyskunnon laskukierre voidaan pysäyttää yhdessä

Move!-mittaustulokset osoittavat, että erityisesti 5.-luokkalaisten kestävyyskunto on heikentynyt tasaisesti jo viiden vuoden ajan. Vastaavaa viestiä on saatu jo useamman vuosikymmenen ajan varusmiesten kuntotesteistä. Huolestuttavien tulosten taustalla ovat istuvan elämäntavan lisääntyminen ja arkiliikunnan vähentyminen. Tästä kehityksestä seuraa merkittäviä haittoja kansanterveydelle. Tulevien sukupolvien terveys ja hyvinvointi sekä opiskelu- ja työkyky ovat vaarantumassa.

Move!:n lähtökohtana on kannustaa, motivoida ja tukea lapsia ja nuoria omasta fyysisestä toimintakyvystä huolehtimisessa. Move!:sta on puhuttu joissain yhteyksissä vain tutkimuksena, mikä ei kuitenkaan ole mittausten päätarkoitus. Move!:ssa ensijaista on mittausten tuottama tieto lapselle ja huoltajille.

Mittaustulosten avulla päästään esimerkiksi liikuntatunneilla ja terveystarkastuksissa keskustelemaan fyysisen toimintakyvyn merkityksestä lapsen ja nuoren hyvinvoinnille, oppimiselle ja arjessa jaksamiselle. Kyseessä on maailmanlaajuisestikin hyvin ainutlaatuinen järjestelmä.

Kuluneiden viiden vuoden aikana Move!-järjestelmässä on edetty pisteeseen, jossa mittaukset tehdään kattavasti lähes kaikille viides- ja kahdeksasluokkalaisille. Oleellista on keskittyä jatkossa etenkin siihen, mitä tapahtuu ennen mittauksia ja niiden jälkeen.

Move!-mittausten jälkeen on tärkeää huolehtia, että tulokset käsitellään oppilaiden ja perheiden kanssa, ja tuetaan erityisesti niitä lapsia ja nuoria, joilla todetaan fyysisen toimintakyvyn haasteita. Tällä hetkellä Move!-tulokset ovat käytössä arvion mukaan noin 40 %:ssa viides- ja kahdeksasluokkaisten laajoja terveystarkastuksia.

Samoin tulosten hyödyntämistä voidaan vielä kehittää liikunnanopetuksen suunnittelussa. Move!:n parempaan hyödyntämiseen tarvitaan entistä enemmän eri alojen ammattilaisten yhteistyötä.

Fyysisen toimintakyvyn lasku ei ole vääjäämätön kehityskulku, vaan asiaan voidaan vaikuttaa. Liikkumisen kokonaismäärä muodostuu arkipäiväisistä teoista, tavoista ja valinnoista. Keskeistä on saada arkiliikunta palautettua osaksi lasten ja nuorten jokapäiväistä elämää. Tähän työhön tarvitaan mukaan kaikki lasten ja nuorten elämään vaikuttavat tahot, kuten vanhemmat, koulut, harrastustoimijat, media, terveydenhuolto sekä yhdyskunta- ja liikennesuunnittelu.

Paavo Arhinmäki
puheenjohtaja, valtion liikuntaneuvosto

Minttu Korsberg
pääsihteeri, valtion liikuntaneuvosto