Lastensuojeluko koulupolitiikan perusteluksi?

Huhdan koulun rehtori ja Eurajoen kunnanhallituksen puheenjohtaja Vesa Jalonen otti tiistaina 29.9.2020 kunnanvaltuustossa kantaa mm. lastensuojelun kustannusten johdosta esitettyyn lisätalousarvioon.  Pitämässään puheenvuorossa Jalonen esitti, kuinka Eurajoella on alueellisia ja rakenteellisia eroja kouluihin liittyen: ”vanhan Eurajoen puolella on ollut kattava ja laaja kouluverkko, on pieniä yksiköitä”.

Jalonen väitti, että niissä puuttumisen kynnys ja asioiden huomaaminen on helpompaa kuin isoissa yksiköissä. Hän painotti pienten koulujen merkitystä siinä, että ongelmiin pystytään puuttumaan ajoissa. Kokous ja puheenvuorot ovat katsottavissa kunnan youtube - kanavalta osoitteesta: https://www.youtube.com/user/eurajoenkunta

Kunnanvaltuuston kokouksessa toivoisi johtavien luottamushenkilöiden pitäytyvän tosiasioissa - vaikka tilanne kuinka tarjoaisi mahdollisuuden omien poliittisten tavoitteiden ja näkemysten vahvistamiseen. Puheenjohtajan asemassa olevan ja kokouksen puheenjohtajan vieressä esiintyvän henkilön kommentit ovat aina painavia ja tällä kertaa ne loivat tarpeetonta ja myös täysin vääriin asiayhteyksiin perustuvaa vastakkainasettelua kunnan eri alueiden ja myös eri koulujen välillä. Samalla ne väheksyivät kuntamme suuremmissa kouluissa tehtävää työtä. Ennen kaikkea ne jättivät huomiotta lasten ja perheiden hädän, jonka olisi pitänyt olla keskustelun keskiössä.

Ei ole asiallista verrata koulujen oppilasmääriä ja lastensuojelun asiakkuuksia. Tällainen yleistys ei pohjaa tietoon ja esittää asian väärässä yhteydessä. Koulun päätehtävä on opettaa lapsia opetussuunnitelman mukaisesti. Kunnan sosiaalityö ja lastensuojelun työntekijät auttavat perheitä, joissa usein monista syistä elämän raamit ovat hukassa. Hädässä olevat perheet tarvitsevat nopeasti apua ja kunnan tulee toimia niin, että ongelmiin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tässä kouluilla on oma osansa ja tätä työtä tehdään kaikissa kuntamme kouluissa ansiokkaasti ja monimuotoisesti. Kaikkia perheitä autetaan, oli lapsi sitten pienessä tai isommassa koulussa. Ja tämä on viesti, joka meidän pitää tehdä näkyväksi kuntalaisille – ei vain sokeasti runnoa omia ihanteita läpi.

Lasten mahdollisiin ongelmiin puututaan ja heidän hyvinvointinsa varmistetaan myös isommissa yksiköissä. Muun väittäminen ajaa lapset kunnassamme ristiriitaiseen ja eriarvoiseen asemaan, jota emme päätöksentekijöinä voi hyväksyä. Kuntamme kouluissa luokkakoot ovat pääsääntöisesti alle 20 oppilaan, muutamaa ikäluokkaa lukuun ottamatta. Kunnanhallituksen puheenjohtajan peräänkuuluttamat pienet ryhmät ovat siis todellisuutta myös isommissa kouluissa.

Väitämme, että jokaisessa kuntamme koululuokassa toimii asiansa osaava opettaja, joka pystyy huomioimaan lapset ja joka toimii osana moniammatillista ryhmää, jossa lapsista huolehtivat myös koulunkäynnin ohjaajat, erityisopettajat, kuraattorit ja kouluterveydenhuolto. Tämä moniammatillinen ryhmä toiminee isommissa kouluissa huomattavasti joustavammin ja luontevammin, kuin kyliin sirotelluissa pienemmissä yksiköissä.

Jos pienet opetusryhmät ovat kunnanhallituksen puheenjohtajan mielestä avain lasten hyvinvointiin, on hyvin erikoista, ettei siihen löydy valtuustosopimuksen vuoksi rahaa myös isompien koulujen kaikkien luokkien osalta.

Meillä on pienissä kouluissa ikäluokkia joilla opiskelee vain muutama oppilas. Näissä kouluissa oppilaat opiskelevat ryhmissä, joissa lasten ikähaarukka on kolme-neljä vuotta. Koko ala-aste saattaa kulua niin, ettei oman ikäistä ystävää ole saatavilla.

Isommissa kouluissa meillä on 23 oppilaan luokkia jotka toimivat hienosti opettajien ja oppilaiden yhteistyöllä. Niissä opitaan sosiaalisuutta oman ikäisten lasten kesken ja toisen huomioon ottamista ryhmässä, jossa on paljon erilaisia persoonia. Niissä on mahdollista luoda kaverisuhteita ja tottua tekemään töitä ympäristössä, jossa kannustetaan toimimaan osana ryhmää. Elämän taitoja voi oppia monin tavoin ja myös pettymykset kuuluvat lapsen arkeen.

Jokainen aikuinen kunnassamme pystyy omalla esimerkillään ja tekemisellään kasvattamaan luottamusta ja uskoa tulevaan. Yhteisöllisyyttä vahvistamalla rakennamme turvaverkkoa ja hyvää elinympäristöä lapsillemme. Luottamushenkilöinä meidän tulee luoda yhtenäisyyttä kuntaamme ja luottamusta kunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden tekemään arvokkaaseen työhön - ei aiheuttaa huolta vanhemmille arvottamalla lastemme oppimisympäristöjä. Poliitikoilla saa ja pitää olla oma mielipiteensä, mutta puheenjohtajien tulisi muistaa asemansa koko kuntaa edustavina henkilöinä.

Maria Hollmén, Kristiina Isokorpi, Emin Karaca, Juuso Luodesmeri,Jarmo Sallila, Emilia Syväsalmi, Hanna Tuominen

Kokoomuksen valtuustoryhmä Eurajoella