Lautakunnilla pitäisi olla budjettivaltaa alueella

Olemme huolestuneina seuranneet hyvinvointialueen toimintaa ja monet meistä ovat aluevaltuutettuja, jotka olemme olleet mukana luomassa hyvinvointialueen strategiaa. 

Meistä on huolestuttavaa, että lautakuntien rooli on melko himmeä eikä lautakunnilla ole todellista budjettivaltaa. Lautakuntien roolia olisi vahvistettava.

Meidän toimialueemme on kuitenkin käynnistynyt hyvin ja perhekeskuspalvelut toimivat. Haluamme lapset, nuoret ja perheet palveluiden lautakuntana lausua seuraavaa.

Päätöksenteossa on kuultava mahdollisemman monia toimialueen asiantuntijoita, nykyisessä toiminnassa mukana olevia sekä kolmatta sektoria.

Aluevaltuuston on voitava päättää palveluverkon keskeisistä periaatteista, ja palveluverkkotyössä on hyödynnettävä aktiivisesti lautakuntien asiantuntemusta.

Toimialueen perhekeskuspalveluiden asema lähellä ihmisiä on turvattava ja perhekeskuksissa pyritään mahdollisimman joustavaan ns. yhden luukun malliin.

Palveluverkossa on huomioitava toimialueen saumaton yhteistyö. Toimialueen palveluissa kasvokkain annettavan palvelun lisäksi hyödynnetään etä-, digi- ja liikkuvia palveluita. Tavoitteena tulee olla myös panostus tehokkaampaan varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Nuorten mielenterveyspalveluiden kokonaisuus on huomioitava selvityksen mukaisesti. Lapsivaikutusten arviointi tulee liittää palveluverkon käsittelyyn. Toimialueen henkilöstön riittävyys ja joustavuus tulee huomioida palveluiden suunnittelussa.

Marja Vaitomaa
Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan puheenjohtaja, aluevaltuutettu (kesk.)