Leikkuri joka ei leikannutkaan

Työttömyysturvan aktiivimallista on löytynyt jälleen yksi epätarkoituksenmukaisuus. On osoittautunut, että malli ei rokotakaan aktiivisuuden puutteesta kaikkia, jotka saavat Kelalta työttömyysetuuksia.

Selittävä tekijä on toimeentulotuki, joka nousee vastaavasti, jos työttömyysetuus laskee. Rankaisevaksi tarkoitettu leikkuri ei siis leikkaakaan kaikilta.

Hyvä niin kaikkein pienintä työttömyysturvaa nauttiville, toisaalta epäreilua muille, joihin leikkuri iskee. Ennen kaikkea toimimatonta kokonaisuudistuksen kannalta.

Aktiivimallia koskevan Kelan tutkimuksen mukaan työttömyystuki laski noin 80 000 Kelan asiakkaalta keväällä, mutta noin 30 000 heistä ei menettänyt käytännössä mitään, koska toimeentulotuki paikkasi menetetyn summan. Sama, tai lähes sama raha, mutta vain eri taskusta.

Kelan toimittama tieto on jälleen yksi osoitus siitä, että aktiivimalli otettiin käyttöön keskeneräisenä ja liian hätiköidysti.

Kun malli vuoden vaihteessa tuli voimaan, epäiltiin sitä ensin muista syistä: osa-aikatöiden saatavuudesta ja te-palveluiden kyvystä tarjota palveluita.

Aktiivimalli perustuu siihen, että jos työttömyystuen saaja ei ole aktiivinen, syö leikkuri hänen tuestaan 4,65 prosenttia.

Aktiivisuus puolestaan vaatii kolmessa kuukaudessa joko 18 tuntia osa-aikatöitä tai viiden päivän mukana oloa työllistymistä edistävissä palveluissa.

Ansiosidonnaista työttömyystukea saavia eivät ole Kelan tilastoissa, joten aktiivimallin vaikutukset ovat tältä osin vielä selvittämättä. Tutkittua tietoa tarvitaan siis lisää.

Jonkinasteinen aktiivisuusvaatimus on varmasti paikallaan suomalaisessa työttömyysturvassa. Perusideaa, osallistumista ja osallistamista, tuskin moni kiistää.

On kaikkien etu, että meistä mahdollisimman moni on palveluiden parissa tai työn syrjässä kiinni. Alkuvuoden kokemusten perusteella näyttää kuitenkin selvältä, ettei tällaisella ryminällä saada aikaan tarkoituksenmukaista ja toimivaa järjestelmää.

Tarvitaan harkittu ja hallittu kokonaisuudistus, joka valitettavasti jää hamaan tulevaisuuteen.

”Perusideaa tuskin moni kiistää.”