Liejukanan kirjoituksessa selkeitä asiavirheitä

Rauman Purjehdusseura ry katsoo aiheelliseksi korjata 12.6.2018 Länsi-Suomessa yleisönosaston kirjoituksessa nimimerkin Liejukana taakse kätkeytyneen kirjoittajan mahdollisesti tarkoitushakuisesti levittämää täysin virheellistä tietoa koskien Kuuskarin saareen johtavaa tietä.

Nimimerkki kirjoittaa Kuuskarin tiestä muun muassa seuraavaa ”…se on vain 200 metriä pitkä ja koska oli kallis, niin luovutettiin purjehdusseuralle ilmaiseksi”.

Todellisuus poikkeaa melko paljon nimimerkin väitteestä ollen täysin päinvastainen. Tien rakentamisen ja kunnossapidon on maksanut Rauman Purjehdusseura ry.

Rauman kaupunki ei ole osallistunut sen rakentamis- tai ylläpitokustannuksiin.

Tarve tien rakentamiselle syntyi 1980-luvun alkupuolella, kun Rauman satama oli laajentunut purjehdusseuran silloisen tukikohdan alueelle ja purjehdusseura joutui luopumaan asemapaikastaan.

Vanha tukikohta jäi Rauman laajentuvan kauppasataman alle. 1800-luvulta alkaen nykyisen sataman alueella sijainnut toiminta jouduttiin siirtämään Kuuskariin, jonka vuokraoikeuden rakennuksineen purjehdusseura oli aiemmin ostettu yksityiseltä henkilöltä.

Toiminnan kannalta tärkeä pengertie rakennettiin purjehdusseuran omalla kustannuksella kuten myös silta, jotta veden vaihtuvuus ja virtaama pysyisivät kohtuullisina pengertien molemminpuolisilla vesialueilla.

Rauman Purjehdusseura ry:n johtokunnan puolesta

Teemu Luovila

Kommodori ja junioripäällikkö Rauman purjehdusseura ry