Liikenneasenteetkin opitaan jo kotona

Liikenteen asenneilmapiirissä on parantamisen varaa. Näin ainakin voisi päätellä siitä, että Liikenneturvan tekemässä liikenteen ilmapiirimittauksessa mukaan vain noin yksi kymmenestä tiellä liikkujasta ajattelee, että asenteissa on tapahtunut pientä muutosta myönteiseen suuntaan.

Vastaajista valtaosa oli autoilijoita ja heistä suurin osa, keskimäärin kuusi kymmenestä, myönsi, että ajaminen ei aina ole sääntöjen mukaista. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi ohitustilanteet, jolloin otetaan helposti riskejä sekä perässä roikkuminen.

Myös ruuhkat saavat monen menettämään malttinsa auton ratissa.

Se, että näin moni tunnistaa oman kielteisen käytöksensä liikenteessä, on hyvä asia. Usein nimittäin on niin, että syy liikenteessä ilmenevään huonoon käytökseen tai virheisiin on muissa kuin omassa toiminnassa.

Vaikka tietoa oikeasta tavasta toimia on varmasti jokaisella, muutos ei ole helppo. Liikenteessä tilanteet tulevat vastaan äkkiä, ja jos hermostuu ja on epävarma, tunteet kuohahtavat helposti.

Valistuksen epäkiitollinen tehtävä on yrittää vaikuttaa siihen, että oli tilanne mikä tahansa, maltti ei horju. Helpommin sanottu kuin tehty.

Aika ajoin nousee esille pohdintoja siitä, että koulu olisi hyvä paikka antaa eväitä arkeen, oli kyse sitten ihmissuhteista, kodin rahataloudesta tai lasten kasvatuksesta.

Miksei tähän listaan voisi lisätä myös liikennevalistuksen, syytä ainakin olisi. Liikenteessä kuolee vuosittain noin 250 ihmistä. Tämän vuoden tammi-kesäkuun aikana tieliikenteessä on kuollut jo 88 ihmistä.

Tietysti kaikki lähtee kotoa. Tapa suhtautua muihin ja siihen, että yllättävässä ja epämiellyttävässä tilanteessa malttaa mielensä, ovat asioita, joita voi harjoitella kotona.

Tässä opettelussa ei tarvita edes autoa. Liikennesääntöjen noudattaminen ja kanssaihmisten kunnioittaminen pätevät jokaiseen tiellä liikkujaan.

Kaikkia onnettomuuksia ei voi estää. Paljon on kuitenkin tehtävissä, että turhat turmat saadaan vältettyä. Liikenteeseen pätevät samat opit kuin muuhunkin elämään: kohteliaisuudella pääsee jo pitkälle.