Liikunnan lisääminen voisi parantaa kouluarvosanoja

Vapaa-ajan aktiviteeteillä on suuri vaikutus sosiaaliseen, mentaaliseen ja fyysiseen tilaan. Miten vapaa-aikaa käytetään on monelle hyvin tärkeää. Liikunnalla on suuri vaikutus virkeyden tilaan, joka on hyvin tärkeää opiskelijalle. Iso osa vapaa-ajasta on kumminkin viety pois koulutöiden määrän lisäämisen takia.

Ongelmana on myös koulupäivän aikana koettu rasitus, jonka jälkeen ei monella ole energiaa liikkua, tai tehdä kotitehtäviä vapaa-ajalla. Monesti motivaation lähteminen toisesta saa henkilön motivaation laskemaan molempien hoitamisesta, jolloin ei tule koulutyöt tai päivän treeni tehdyksi. 

Liikunnan lisääminen opiskelijoille voisi suuresti parantaa heidän kouluarvosanoja, jos sille annettaisiin mahdollisuus suuren läksytaakan päälle tai tilalle. Myös opiskelijoiden fyysinen kunto olisi suuresti nousussa, joka edesauttaa pitkää ja tervettä elämää.

Urheilulliset harrastukset voivat myös parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia sosialisoitua muiden henkilöiden kanssa toisten samanikäisten nuorten kanssa harrastuksissa. Tämä tarkoittaa, että liikunnan mainostaminen vapaa-ajalla koulussa on tarpeellista.

Omasta kehosta oppiminen on hyvin tärkeää ja jopa tärkeämpää, kuin monet muut aiheet koulussa. Liikuntaa harrastamalla opit tunnistamaan osia tarpeellisiin toimenpiteisiin pitääksesi itseäsi terveenä ja hyvämielisenä. Miten vietät vapaa-ajan on osa jokaisen ihmisen omaa vastuuta, mutta voi siihen tuki ulkopuolelta auttaa.

Koulut hallitsevat suurinta osaa opiskelijan elämästä ruoka ajoista nukkumisaikoihin ja työaikoihin, jotka voivat jatkua läksyjen takia vapaa-ajalle. Moni opiskelija osaa järjestää aikataulunsa tehdäkseen vapaa-ajallakin töitä koulun suhteen, mutta kaikessa on oma määränsä varsinkin, jos sen lisäksi haluaisi parantaa omaa hyvinvointiaan.

Liikunnan harrastuksen vaikutukset nähdään ruokahalussa sekä unen tarpeessa. Aktiivisten henkilöiden unentarve on usein suurempi, joka helpottaa nukkumaan menoa. Monella henkilöllä on ongelmia unirytmin vaikuttamiseen, johon voisi aktiivinen harjoittelu auttaa. Unirytmin tukeminen aktiivisella harrastuksella voi olla hyvin tärkeää koulumenestyksen vuoksi.

Ravinnon tarve on monella opiskelijalla suuri, koska opiskelu kuluttaa energiaa. Monella taas ei löydy ruokahalua vaikka olisi siihen tarve. Tähän ongelmaan voisi auttaa harrastuksella aiheuttama nälkä, jonka avulla voitaisiin mahdollistaa opiskelijan saavan tarpeellinen määrä ravintoa ruuanhalun palattua.

Yleisesti kohtuullinen aktiivisuuden, unen ja ravinnon tasapaino on hyvin tärkeää koulumenestykseen ja voidaan sitä tukea hakemalla opiskelijoille aktiivisia harrastuksia.

Valtteri Huhtinen