Lisää elämänlaatua ja itsenäisyyttä

Kuva: Pekka Lehmuskallio

Haastepyöräily-kampanja käynnistyy jälleen vappuna muun muassa Raumalla, Eurajoella, Eurassa.

Haastepyöräilyssä kunnat kilpailevat keskenään pyöräilymääristä. Määriä mitataan kolmessa eri sarjassa, alle 5 000 asukkaan, 5 000–10 000 asukkaan sekä yli 10 000 asukkaan kuntien sarjoissa.

Pyöräilyllä on positiivisia vaikutuksia kaikille liikkujille. Ikääntyneiden pyöräilyyn liittyy kuitenkin turvallisuusriskejä.

Tilastot kertovat, että ikääntyneet ovat yliedustettuina vakavissa pyöräilyonnettomuuksissa. Aktiivisena liikkumismuotona pyöräilyllä on kuitenkin paljon positiivisia vaikutuksia muun muassa toimintakykyyn.

Iäkkäämpi keho vahingoittuu vakavasti nuorempaa todennäköisemmin, vaikka törmäyksen tai kaatumisen voima olisi sama. Nämä riskit eivät kuitenkaan ole syy automaattisesti suositella iäkkäille pyöräilystä luopumista.

Kodin ulkopuolella liikkuminen on tärkeä osa arjen elämänlaatua ja itsenäisyyden tunnetta ihan kaikilla, myös iäkkäillä. Jotta voi käydä kaupassa, hoitaa asioita, kyläillä tai harrastaa, on pystyttävä liikkumaan näihin paikkoihin.

Vaikka ikääntymisen tahti vaihtelee ihmisten välillä suuresti, ikääntyminen vääjäämättä heikentää pyöräilyssä tarvittavaa toimintakykyä. Pyöräily edellyttää esimerkiksi tasapainoa, lihasvoimaa polkemiseen, ohjaamiseen ja jarruttamiseen sekä liikkuvuutta pyörälle nousemiseen ja siltä laskeutumiseen.

Jos ikääntynyt on luopunut ajokortista terveyssyiden vuoksi, on todennäköistä, ettei pyöräilystä ole korvaavaksi liikkumismuodoksi lyhyemmillekään matkoille. Sairaudet, jotka tekevät autolla ajamisesta vaikeaa, vaikeuttavat myös pyöräilyä. Koska pyöräily vaatii autoilua enemmän lihasvoimaa ja liikkuvuutta, on todennäköisempää, että pyöräilystä on luovuttava aiemmin kuin autolla ajamisesta.

Pyöräilyä voi useimmiten jatkaa huoletta, mikäli tasapainon, lihasvoiman ja reaktioiden kanssa ei ole ongelmia.

Ikääntyneiden vahvuuksia ovat ehdottomasti kyvyt harkita ja suunnitella liikkumista etukäteen.