Lukutunti kutsuu jälleen suomalaisia

Kuva: Juha Sinisalo

Lukutaito ei ole itsestäänselvyys edes meillä Suomessa. Lähes joka viidennellä suomalaisella on vaikeuksia lukemisessa. Kyseessä on hyvin tavallinen ilmiö, joka todennäköisesti vielä lisääntyy, kun väestö ikääntyy. Omasta lukutaidostaan onkin syytä pitää huolta mitenkäs muutenkaan kuin lukemalla.

Tänään torstaina vietetään perinteistä YK:n kansainvälistä lukutaitopäivää, joten lehdet, kirjat ja sarjakuvat esiin!

Suomi on kansainvälisesti verrattuna lukutaidon kärkimaa. Sen sijaan kansallisesti tarkasteltuna lukutaitotason lasku 2000-luvulla on herättänyt meilläkin huolta lukutaidon tulevaisuudesta. Lääkkeeksi tilanteeseen Suomessa on laadittu kansallinen lukutaitostrategia vuoteen 2030 saakka.

Strategia kuvaa toimia, joita Suomessa tulee tehdä monilukutaidon vahvistamiseksi.

Lukutaitostrategian visio tavoittelee puolestaan yhteiskuntaa, jossa lukutaidon merkitys tunnustetaan laajasti kaikilla aloilla ja jokainen saa tukea ja vahvistusta omalle lukutaidolleen läpi elämän.

Omaa lukutaitoa voi kehittää muun muassa lukemalla aktiivisesti. Kannattaa myös tarttua rohkeasti uudenlaisiin teksteihin, jotka samalla kehittävät lukutaitoa.

Päivittäisin lukemisen merkityksen voi havaita kirjoittamisessa, lukusujuvuudessa, sanavarastossa tai vaikkapa mediataidoissa arjen eri tilanteissa.

Jotta lukemisesta tulee jokapäiväistä toimintaa, voi se vaatia pientä innostusta ja kannustusta. Lukemaan voi innostua yksin tai yhdessä. Kiinnostus lukemiseen voi lähteä omasta motivaatiosta, mutta joskus se vaatii ulkopuolisen kannustusta ja tukea.

Esimerkiksi lukemalla säännöllisesti ääneen lapselle, voi vaikuttaa ratkaisevasti lapsen taitojen, mielikuvituksen ja tunneälyn kehittymiseen.

Tänään lukutaitopäivänä toteutetaan klo 19–20 myös perinteinen Read Hour, jolloin koko Suomi lukee joko perinteistä kirjaa tai laittaa kuulokkeet korviin ja kuuntelee äänikirjaa.

Tänä vuonna Read Hour kannustaa tarttumaan erityisesti teoksiin, joista välittyy rauhan ja ystävyyden sanoma.