Luontokartoitusten laadun parantamiseen tarvitaan useita keinoja

”Selvitys ei takaa, että luontoarvot huomioidaan”-artikkelissa (LS 11.1.) kuvattiin hyvin luontoselvitysten vaihtelevaa laatua.

Artikkelissa luontokartoittaja ja luontokartoittajien kouluttaja ihmettelivät, miksi erikoisammattitutkinto ei riitä osoittamaan kartoittajan pätevyyden ja esittivät kritiikkiä sertifioinnin kalliista kustannuksista.

Kuten artikkelissa kävi ilmi, selvitysten laadun parantamiseksi tarvitaan useita keinoja. Kartoittajien pätevyyden varmistamisen lisäksi tarvitaan ohjeistuksen päivityksiä ja tilaajien koulutusta.

Kun ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmää on nyt täydennetty luontoselvitysten sertifioinnilla, on tällä haluttu ensisijaisesti parantaa luontoselvitysten laatua.

Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmä on tarjonnut monessa ympäristöalan kenttätoiminnassa sertifiointimahdollisuuden ammattikorkeakoulututkinnon rinnalla.

Kaikki alalla toimivat luontoselvitysten tekijät eivät ole erikoisammattitutkinnon suorittaneita, vaan kentällä on toimijoita, joilla saattaa olla esimerkiksi akateeminen biologian tutkinto pohjakoulutuksenaan tai pitkä kokemus alalta. Myös heillä on nyt mahdollisuus osoittaa pätevyytensä sertifioinnin avulla ja siksi järjestelmät täydentävät toisiaan.

Sertifiointi eroaa ammattikorkeakoulututkinnosta monella tapaa.

Sertifikaatin saamiseksi vaaditaan riittävä kokemus alalla sekä ammattitaidon ylläpitämistä sertifiointikauden aikana jatkuvalla kouluttautumisella ja ammatin harjoittamisella. Luontoselvittäjän sertifikaatti on vapaaehtoinen ja määräaikainen.

Sen voi menettää, jos ei pidä yllä osaamistaan koulutuksella ja ammatin harjoittamisella, ja erityisesti sen voi menettää toimimalla sertifikaatin vaatimusten vastaisesti.

Sertifikaatin hinta on noin 100 euroa vuodessa ja se on voimassa kahdeksan vuotta.

Lisätietoja järjestelmästä saa verkkosivulta www.syke.fi/sertifiointi.

Katarina Björklöf

Sertifiointijärjestelmän päällikkö, Suomen ympäristökeskus

Eeva Liisa Hartikainen

Sertifiointijärjestelmän laatupäällikkö, Syke

Pekka Punttila

Sertifiointijärjestelmän asiantuntija, Syke