Luottamus yhteiskunnan instituutioihin vaihtelee

Käsitys yhteiskunnallisten perusinstituutioiden luotettavuudesta ei suinkaan edusta mitään pysyvää olotilaa. Yleismaailmallinen kehitys kaikilla alueilla on tunnetusti huimempaa kuin koskaan ennen. Asiat muuttuvat vauhdilla, jossa kaikki eivät voi edes pysyä mukana, ja se puolestaan aiheuttaa suhteutumisongelmia arkipäivän elämänmenoon.