Maakuntahallitukselta puuttuu visio Satakunnan kehittämisestä

Satakunnan maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 11. helmikuuta Satakunnan tavoitteet tulevien eduskuntavaalien jälkeisiin hallitusohjelmaneuvotteluihin. Olin erittäin tyytyväinen, sillä Vihreiden toiminnanjohtajilta on jo kartoitettu aktiivisesti maakunnallisia kärkitavoitteita puolueen ajettavaksi. Valitettavasti Satakuntaliiton maakuntahallituksen hyväksymä asiakirja osoittautui täydellisen tyhjäksi dokumentiksi itse tavoitteiden osalta.

Maakuntahallituksen näkemyksen mukaisesti Satakunnan tavoite hallitusohjelmaneuvotteluissa on pitkäjänteisen teollisuuspoliittisen ohjelman luominen. Maakuntamme kärkiteema vaaleihin on siis työllistää työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehiä paperinpyörittelyllä ja tietokoneen näpyttelyllä vailla minkäänlaista konkretiaa.

Satakuntaliiton kaavailemaan teollisuuspoliittiseen ohjelmaan kirjattaisiin ympäripyöreitä latteuksia kuten: osaamisen varmistaminen, verotuksen ja lupapolitiikan pitkäjänteisyys, saavutettavuuden ja toimintaedellytysten parantaminen, ympäristön viihtyvyys jne. Tavoitteista puuttuu se tärkein osa-alue, eli miten näihin tavoitteisiin päästään.

Maakuntamme pitäisi latteuksien sijaan ajaa Satakunnassa selkeitä tavoitteita. Näitä ovat esimerkiksi korkeakoulujen aloituspaikkojen turvaaminen Satakunnassa, ammatillisen koulutuksen rahoituksen riittävyyden varmistaminen, raideliikenteen nopeuttaminen Porin ja Tampereen välillä, sekä henkilöjunaliikenteen aloittaminen Raumalta Kokemäelle.

Maakunnallisissa tavoitteissamme ei ole mitään konkreettista, jota voisin välittää eduskuntaryhmällemme evästyksenä hallitusohjelmaneuvotteluihin. Joka ikisellä satakuntalaisella poliitikolla on oma näkemyksensä siitä mitä tarkoittaa ympäristön viihtyvyys tai verotuksen pitkäjänteisyys.

Konkreettisten tavoitteiden puuttuminen tarkoittaa yhteisten tavoitteiden puuttumista. Se jos joku on turmiollista alueellisen edunvalvonnan kannalta. Muilla maakunnilla on selkeät konkreettiset tavoitteet asetettuna. Esimerkiksi Uudenmaanliiton hallitusohjelmatavoitteissa tavoitellaan työllisyysasteen nostoa mm. TKI-rahoitusosuuden nostamisella 4,5 prosenttiin Uudenmaan BKTsta tai valtioneuvoston yhteisen Talent Boost - Kasvua kansainvälisistä osaajista- toimenpideohjelman toimeenpanon jatkamisella.

Olen henkilökohtaisesti ollut aina vaatimassa tavoitteiden kirkastamista ja selkeiden painopisteiden ottamista edunvalvonnan selkänojaksi. Nyt on päädytty yhteen selkeään tavoitteeseen, jonka alle on tungettu kaikki latteudet koulutuksesta ja osaamisesta digitalisaatioon, sekä kiertotaloudesta yliregulaatioon. Tavoitteiden lukemisen jälkeen edes satakuntalaisen puoluepiirin toiminnanjohtaja ei saa minkäänlaista käsitystä siitä, mitä todellisuudessa haluamme valtion tekevän Satakunnan hyväksi.

Meidän satakuntalaisten on aivan turha ihmetellä julkisen rahan valumista Itä-Suomeen tai suurin kasvukeskuksiin, jos emme edes hallitusohjelman kirjoittajille kykene sanomaan, mitä konkreettisesti Satakuntaan haluamme.

Jaakko Lehtonen
Toiminnanjohtaja, Satakunnan Vihreät