Maakuntajohtaja vastaa: Hallitusohjelmatavoitteet eri asia kuin kärkiteemat

Satakunnan Vihreiden toiminnanjohtaja Jaakko Lehtonen kirjoitti Länsi-Suomen mielipiteessään (LS 11.2.) näkemyksensä Satakuntaliiton maakuntahallituksen 11.2.2019 hyväksymistä Satakunnan hallitusohjelmatavoitteista. Hallitusohjelmatavoitteet ovat eri asia kuin maakunnan edunvalvonnan kärkiteemat.

Satakunnan edunvalvonnan kärkiteemat on päivitetty viimeksi SuomiAreena-tapahtumaan kesäksi 2018. Myös Satakunnan maakuntaohjelma (hyväksytty maakuntavaltuustossa joulukuussa 2017) ja Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman kärkihankkeet (hyväksytty maakuntahallituksessa marraskuussa 2018) sisältävät selkeitä maakunnan edunvalvonnan painopisteitä ja kärkihankkeita.

Edunvalvonnan tilannekatsaus ja kärkiteemojen päivitys käydään läpi maakuntahallituksen seuraavassa kokouksessa maaliskuussa 2019. Jaakko Lehtosen kirjoittamat näkemykset edunvalvonnan kärkitavoitteista ovat täysin samansuuntaisia kuin Satakuntaliiton edunvalvonnan kärjet, maakuntaohjelman painotukset ja liikennejärjestelmäsuunnitelman kärkihankkeet.

Hyväksytyt hallitusohjelmatavoitteet ovat Suomen seuraavaan hallitusohjelmaan liittyviä tavoitteita. Maan uuden hallituksen hallitusohjelmaan ei kirjoiteta maakuntien tavoitteita, mutta maakunnat ja muut toimijat voivat saada hallitusohjelmaan koko maan kehityksen kannalta merkittäviä asioita, joiden kautta voidaan saada myös yhden maakunnan (nyt Satakunnan) kannalta tärkeitä edunvalvonnan hankkeita edistettyä.

Vahvana uudistuvan, vastuullisen teollisuuden maakuntana Satakunta hyötyy varmasti siitä, jos eduskuntavaalien jälkeen syntyvä hallitus hyväksyy hallitusohjelmaansa koko maata koskevan teollisuuspoliittisen ohjelman. Se kertoo, millaisin tavoittein ja reunaehdoin Suomi yhteiskuntana haluaa pitkäjänteisesti uudistaa teollista elinkeinorakennettaan.

Satakuntaliitto auttaa mielellään kaikkia poliittisia puolueita Satakuntaa koskevan aineiston ja tavoitteiden kokoamisessa, kunhan saamme tiedon, mitä aineistoa tarvitaan.

Asko Aro-Heinilä

Satakunnan vt. maakuntajohtaja

Lisää aiheesta

Maakuntahallitukselta puuttuu visio Satakunnan kehittämisestä