Maanpään kaava rikkoo yhä ennätyksiä

Merenranta pysyy edelleen vapaana seutuna Rauman Maanpäässä, vaikka osa kaava-alueen maista on nyt osoitettuna teollisuuden laajenemismahdollisuuksiin. Tuomioistuin asettui ratkaisussaan kaavoittajan eli Rauman kaupungin kanssa samoille kannoille.
Merenranta pysyy edelleen vapaana seutuna Rauman Maanpäässä, vaikka osa kaava-alueen maista on nyt osoitettuna teollisuuden laajenemismahdollisuuksiin. Tuomioistuin asettui ratkaisussaan kaavoittajan eli Rauman kaupungin kanssa samoille kannoille. Kuva: Esa Urhonen

Rivakkaasti edennyt Rauman Maanpään alueen käyttömuutos jatkaa edelleen vikkelää tahtiaan.

Teollisuuden kasvunvaraa ja suuren yleisön virkistysalueita sisältävä kaavapäätös on todettu lailliseksi vain runsaassa viidessä kuukaudessa.

Turun hallinto-oikeudelta tämä on jonkin sortin ennätys.

Tavallisesti kaavaratkaisujen ruotimiseen on hallintotuomioistuimissa käytetty vuoden verran.

Valmiiksi ja valituskelpoiseksi Maanpään alueen asemakaavamuutos saatettiin Rauman kaupungillakin ennätysajassa.

On varsin tavatonta, että asemakaavaa on mahdollista muuttaa yhden vuoden kuluessa siitä, kun toive muutoksesta on esitetty ilmoille.

Etenemisvauhdista kunnallisessa päätöksentekoprosessissa ja myöhemmin hallinto-oikeudessa voi tehdä päätelmän.

Maanpään maankäytön suunnitelma on lain vaatimalla tavalla onnistunut kompromissi.

On varsin loogista, että jos raumalainen teollisuus tarvitsee rannan ja sataman läheisyydessä sijaitsevaa alaa, kannattaa se sijoittaa sinne, missä teollisuutta jo on.

Tämä vaatimus täyttyy Maanpäässä, joka sijaitsee metsäteollisuuden alueen eteläpuolella.

Hyvä on myös huomioida, että teollisen toiminnan on mahdollista laajeta ainoastaan alueen mantereen puolelle.

Vapaana pysyy merenranta kokonaisuudessaan. Virkistyskäytölle alueesta on varattu runsaasti teollisuuskäyttöä enemmän.

Lähiympäristön asukkaiden huoli maisemallisista ja melullisista haitoista on ymmärrettävä.

Nämä seikat kaupungin on samanarvoisella huolella huomioitava siinä vaiheessa, jos tai kun teollista hanketta alueelle alkaa viritä.

Unohtaa ei pidä myöskään kaupunginvaltuuston tahtoa.

Valtuusto esitti poikkeuksellisen toivomuksen Maanpään kaavaa hyväksyessään viime vuoden syyskuun lopulla. Se tehtiin harvoin käytössä olevan ponnen muodossa.

Päättäjät nimenomaisesti toivoivat, että teollisuusalueeseen ei saa kajota kallionlouhinnan tai puunhakkuun muodossa ennen kuin sinne sijoittuva hanke on todella varmistunut.

”Maanpään maankäytön suunnitelma on lain vaatimalla tavalla onnistunut kompromissi.”