Maassamme on työvoimaa

Nyt esitetään, miten ammattitaitoisen työvoimanpuute on maassamme noussut kaikkein suurimmaksi kasvun esteeksi. Yhä useammat yritykset kärsivät pahenevasta työvoimapulasta.

Kesäkuun lopussa työttömiä oli 316 200.

Uusia avoimia työpaikkoja oli työ- ja elinkeinotoimistoissa kesäkuussa 79 000. Kaikkiaan kesäkuussa oli avoinna 145 300 työpaikkaa.

Työvoimaa kysytään useilla teollisuuden ja erityisesti kaupan, kuljetus- ja palvelualoilla. Vaikeinta on saada maakuntaan töihin terveydenhuollon ammattilaisia, kuten lääkäreitä ja sairaanhoitajia.

Työ ja työttömät pitää saada kohtaamaan. Osaamista ja koulutusta tarvitaan, samoin liikkuvuutta ja työn vastaanoton houkuttelevuutta tulee lisätä.

Jatkuva työvoimapula ja työvoiman kohtaamattomuus- ongelma ovat asioita, joiden ratkaisuun tarvitaan sekä hallituksen että työnantajien asennemuutosta. Ongelma ei ratkea yksin päättäjien tai virkakoneiston, muttei myöskään yksin yritysten voimin.

Hallituksen tulisi budjettiriihessä tehdä päätös ansiotuloverotuksen keventämisestä. Tarvitaan työttömyysturvan porrastamista, jotta työn vastaanottaminen olisi aina kannattavaa. Ennen kaikkea pitää helpottaa työperäistä maahanmuuttoa. Lupabyrokratiaa tulee helpottaa.

Hallituksen tulee lopettaa puheet kansalaispalkasta.

Työnantajien tulee puolestaan tottua siihen, ettei täysin ”valmista” työvoimaa ole noin vain saatavissa. Monilla aloilla lopullinen tehtävään perehtyminen saattaa tapahtua vasta työpaikalla, eikä tehtävä edellytä mitään nimenomaista loppututkintoa. Niinpä pelkkä ylioppilaskin saattaa olla ministeri.

”Hallituksen tulisi budjettiriihessä tehdä päätös ansio- tuloverotuksen keventämisestä.”

Sekä työnantajien että työntekijöiden tulisi kokeilla myös erikoisratkaisuja. Esimerkiksi yli 500 kilometrin päässä asuva henkilö tekisi 3 x 12 tuntia viikossa. Etätyömahdollisuutta tulisi myös kehittää.

Mielestäni työttömät on heti saatava ”väkisin” töihin. Nyt halutan työvoimaa ulkomailta ja suomalaisille kansalaispalkkaa.

Yrjö Saraste