Maineen eteen on tehtävä töitä

Hätäkeskuslaitoksella ja Rajavartiolaitoksella on kansalaisten näkökulmasta julkishallinnon paras maine, näin ilmenee T-Median toteuttaman Luottamus & Maine -tutkimuksesta. Vertailussa oli mukana kaikkiaan 81 julkishallinnon organisaatiota.

Hätäkeskuslaitoksen johtaja Taito Vainion mukaan luottamus Suomen eri turvallisuusviranomaisiin on yleisesti ottaen erityisen korkealla tasolla. Hyvä maine vahvistaa kansalaisten turvallisuuden tunnetta ja lisää luottamusta. Luottamuksen ylläpitäminen vaatii kuitenkin paljon työtä.

Hyvästä maineestaan huolimatta, Hätäkeskuslaitos on joutunut kamppailemaan jo usean vuoden ajan hätäkeskuspäivystäjäpulan kanssa. Osittain syy löytyy koulutusjärjestelmästä. Uusia päivystäjiä valmistuu edelleen liian vähän. Joulukuussa oli avoinna 30 hätäkeskuspäivystäjän työpaikkaa.

Ensi vuoden joulukuussa on luvassa pientä helpotusta, sillä silloin hätäkeskuspäivystäjiä valmistuu normaalia suurempi määrä.

Koulutusjärjestelmä ei selitä kuitenkaan ongelman koko totuutta. Jatkuva työntekijäpula, ylikuormitus ja henkiset paineet ovat saaneet usean hätäkeskuspäivystäjän etsimään työpaikkaa muualta.

Yle uutisoi ennen joulua, että hätäkeskuspäivystäjillä on jo vakavia ongelmia työssä jaksamisen kanssa. Tämän vuoden aikana on irtisanoutunut lähes 40 päivystäjää. Tässä joukossa on mukana myös useita vastavalmistuneita.

Päivystäjien mukaan työvoimapula ja kasvanut työmäärä aiheuttaa oman henkilökohtaisen uupumisen lisäksi myös enemmän virheitä. Sitä kautta myös kanteluiden määrä on kasvanut, ja selvitysten antaminen kanteluihin lisää jälleen entisestään työntekijöiden kuormitusta.

Hätäkeskuslaitoksen nykyisen strategian keskiöön ovat nyt nousseet henkilöstön hyvinvointi, työkavereiden tukeminen ja korkea ammatillinen osaaminen. Tavoitteena on lisätä hätäkeskuspäivystäjän työn tunnettuutta ja samalla arvostusta.

Pelkkä kirjoihin kirjattu strategia ei tilannetta kuitenkaan muuta paremmaksi. Sitä varten tarvitaan konkreettisia tekoja.