Maksuton ehkäisy synnyttää säästöä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreet tilastot kertovat, että raskaudenkeskeytysten määrä väheni 8,3 prosenttia vuodesta 2020. Vuonna 2021 tehtiin noin 7 600 raskaudenkeskeytystä. Satakunnassa keskeytyksiä tehtiin tuhatta naista kohden kuusi.

Viime vuoden lasku on ollut poikkeuksellisen reipas. Syykin on selvä. Monissa kunnissa on laajennettu maksuttoman ehkäisyn käyttöönottoa.

Erityisesti alle 20-vuotiaille tehtyjen keskeytysten määrä on vähentynyt viime vuosina. Vuonna 2021 tehtiin 5,8 keskeytystä tuhatta 15–19-vuotiasta kohden. Vastaava luku viittä vuotta aikaisemmin oli vielä lähes 8.

Vuonna 2021 useampi kuin joka kolmas raskaudenkeskeytyksistä tehtiin naisille, joille oli tehty keskeytys jo aiemmin. Alle 20-vuotiaista 7,6 prosentille oli tehty vähintään yksi aikaisempi keskeytys. Noin puolet raskauden keskeyttäneistä oli synnyttänyt ainakin kerran ennen keskeytystä.

Sosiaaliset syyt ovat edelleen ylivoimaisesti yleisimmin käytetty raskaudenkeskeytyksen peruste. Muita yleisiä perusteita olivat 40 vuoden ikä, vähintään neljän lapsen synnyttäminen ja alle 17 vuoden ikä.

Raumalla on tarjottu viime vuoden alusta alkaen maksutonta ehkäisyä kaikille alle 25-vuotiaille. Aiemmin ikärajana oli 20 vuotta. Samalla e-pillereiden rinnalla alettiin tarjota ehkäisyvaihtoehtoina myös kierukkaa ja kapseleita. Nämä muutokset ovat näkyneet positiivisesti myös raskaudenkeskeytysten tilastoissa.

Raumalla on aikaisemmin tehty vuositasolla noin 40 raskaudenkeskeytystä. Maksuttoman ehkäisyn laajennuttua vastaava luku oli viime vuonna vain 26.

Vastaavanlainen laskusuuntaus oli havaittavissa myös silloin, kun Rauma edelläkävijänä aloitti maksuttoman ehkäisyn tarjoamisen alle 20-vuotiaille jo vuonna 2011. Tuolloin keskeytysten määrä tippui vuositasolla seitsemästäkymmenestä neljäänkymmeneen.

Kun aikaisempaa useampi on nyt oikeutettu maksuttomaan ehkäisyyn, näkyy se ehkäisyyn käytettyjen kulujen kasvuna. Toisaalta samaan aikaan syntyy lisää säästöä, kun raskaudenkeskeytykset vähenevät entisestään.