Mäntysaha lujittaa Rauman metsäketjua

Pitkään jatkuneet huhut uudesta sahasta pitivät paikkansa. Raumalle suunnitellaan mäntysahaa sellutehtaan maiden jatkoksi.

Jo Suomen mittakaavassa hanke on merkittävä. Raumalaista metsäklusteria se vahvistaa oleellisesti, ja sen vaikutukset ulottuvat koko ketjuun.

Saha, sellu, paperi ja satama ovat yhdessä vahvempia kuin erikseen.

Sahan sijainti metsäteollisuuden yhteydessä hyödyttää koko arvoketjua puun hankinnasta korjuun kautta kuljetukseen.

Merkitys yksin Rauman satamaliikenteelle on suuri, eikä kapasiteettia ole kasvatettu turhaan tässäkään suhteessa.

Uuttakin keskittymästä voi kummuta. Perinteistä metsäteollisuutta tarvitaan, jotta innovaatiot ovat mahdollisia.

Nykyesimerkeistä voi mainita biokomposiitin tai mäntyöljyn, joiden tuotannot tarvitsevat sellutehtaan läheisyyttä.

Raumalle sahan tuomat työpaikat ovat tärkeitä. Sata uutta suoraa työpaikkaa on itsessään jo paljon. Koko ketjun matkalta työllistäväksi vaikutukseksi on arvioitu 500 työpaikkaa, puhumattakaan rakentamisen aikaisesta 1 500 henkilötyövuodesta.

Rauman ontuvalle kuntataloudelle uudet työpaikat ovat kovin tervetulleita verotulojen muodossa.

Uutta hanketta voi pitää elinkeinopoliittisena taidonnäytteenä Rauman kaupungilta.

Metsä Fibre tarvitsi kasvunvaraa, ja sitä Rauman kaupunki sille järjesti.

Maanvaihdot ja kaavoitus sujuivat joustavasti ja käytännössä niin nopeasti kuin ylipäänsä on mahdollista.

Viimein tuli myös selitys sille, mitä Maanpäähän on yli neljän vuoden ajan ajettu.

Yleisömielipiteissä ja lupaprosessin yhteydessä aiheellisesti kritisoitiin etenemistapaa, jossa ensin toimitaan ja sitten vasta kerrotaan.

Tieto sahan tulosta toivon mukaan rauhoittaa naapurustoa ja hälventää huolia. Haitat jäävät todennäköisesti pienemmiksi kuin perinteisessä pitkien savupiippujen teollisuudessa, vaikka oma melunlähteensä sahakin toki on.